Menadžment GRAS-a mora sačiniti plan sanacije preduzeća

GRAS, SarajevoPrije početka redovne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo na čijem dnevnom redu je Prijedlog budžeta za 2012. godinu, zastupnici su jednoglasno s 27 glasova ZA usvojili zaključke koje je formulirao Kolegij Skupštine KS na jučerašnjoj sjednici o Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Gradski saobraćaj – GRAS.

Tematska sjednica o godinama gomilanoj problematici u ovom preduzeću održana je u ponedjeljak, ali je prekinuta kako bi se kvalitetno formulirali obavezujući zaključci u vezi sa rješavanjem problema u preduzeću GRAS.

Naime, prvim zaključkom zadužuje se Vlada KS da putem resornog ministarstva predloži Skupštini KS Odluku o javnom linijskom prijevozu KS i to do februara 2012. godine.

Također, zadužuje se Vlada KS da u potpunosti sprovede Odluku o načinu ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla od 11. decembra 2008. godine kojom su obavezni svi budžetski korisnici da kupuju kupone.

Menadžment GRAS-a se zadužuje da sačini program sanacije i finansijske konsolidacije preduzeća za period od 2012. do 2014. godine, kao i da sačini Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u skladu s reorganizacijom preduzeća u roku od 90 dana.

Menadžment GRAS-a zadužuje se i da ispoštuje sve mjere i prijedloge Federalnog ureda za reviziju u vezi finansijskog poslovanja i provođenja procedura u skladu sa međunarodnim standardima.

Skupština KS je dala i saglasnost Vladi KS da provede proceduru kreditnog zaduženja sa ciljem preuzimanja kreditnih obaveza GRAS-a do januara 2012. godine, a traži se i od organa pravosuđa informacija o sporovedenim aktivnostima po podnesenim prijavama vezano za ovo preduzeće.

Posljedni zaključak zadužio je Kolegij Skupštine KS da jednom mjesečno vrši analizu izvršenja zaključaka o obavezi budžetskih korisnika da kupuju kupone za javni prijevoz.

Nakon usvajanja zaključaka premijer KS Fikret Musić zahvalio se zastupnicima i još jednom podcrtao da neće doći do privatizacije ovog javnog preduzeća.

Posted by on 2011-12-28. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login