Mladi u BiH smatraju da obrazovni sistem ne podstiče poduzetnički duh

mladiIstraživanje kompanije Visa Inc. pokazuje da gotovo 70 posto mladih ljudi (ispitanika) smatra da je obrazovni sistem u BiH zastario i teorijski orijentiran te da kao takav ne podstiče inicijativu za pokretanje vlastitog biznisa.

Globalna platna kompanija Visa Inc. je u saradnji sa studentskim udruženjima u Sarajevu, Banjoj Luci i Mostaru te u partnerstvu s Centralnom bankom BiH organizirala “Forum mladi lideri”, a u sklopu toga i istraživanje o finansijskoj pismenosti, odnosno finansijskoj budućnosti mladih u BiH, percepciji poduzetništva i obrazovanju.

Prema pokazateljima provedenog istraživanja, čak 55,6 posto ispitanika predviđa da će u narednih pet godina raditi za poslodavca, dok samo 11 posto njih smatra da će uspješno pokrenuti vlastiti biznis. Za takvu situaciju 61,5 posto sudionika istraživanja krivi političku situaciju u zemlji, ali i mlade koji, uglavnom, ne pokušavaju promijeniti aktuelno stanje.

Rezultate istraživanja predstavila je danas Visa country menadžerica za BiH Biljana Petruševska-Trajkovska, istaknuvši da pokazatelji svjedoče o tome da BiH ima izuzetno talentirane mlade ljude, koji su spremni i sposobni ostvariti zadane ciljeve.

Po njenim riječima, istraživanje je u funkciji promoviranja finansijske pismenosti i duha poduzetništva kao platforme za budući razvoj i prevazilaženje poteškoća koje se ogledaju u kompliciranim administrativnim procedurama, neučinkovitosti birokratskog sistema, nedostatka početnog kapitala, lošoj informiranosti o dostupnim fondovima, ali i manjku znanja i vještina koje poduzetništvo preferira.

Rezultati istraživanja su ujedno i polazište za širu društvenu debatu radi pokretanja pozitivnih promjena u BiH te povod za organiziranje okruglog stola o finansijskoj pismenosti u BiH, čijim je sudionikom, među ostalim, bio i guverner Centralne banke BiH (CBBiH) Kemal Kozarić.

Kazao je da je u sektoru finansija – i na strani komercijalnih banaka i klijenata potrebno podizati svijest o obavezama, odgovornostima i pravima.

Kozarić navodi da se mladi ljudi sve više pojavljuju kao korisnici finansijskih usluga i klijenti koji su kao osobe, nerijetko, u podređenom položaju u odnosu prema komercijalnoj banci.

Kako je kazao, radi se o partnerskom odnosu – nema banaka bez klijenata i obrnuto, te, stoga, “klijent mora biti u centru pažnje”.

Guverner CBBiH-a u tom kontekstu podsjeća na zakonska rješenja kojima je predviđeno uvođenje ombudsmana za bankarstvo koji bi trebalo da, na temelju realne procjene, pomognu klijentima u slučajevima kada je to neophodno.

Visa mladi lideri je projekt kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja u kojem je, osim grupe najtalentiranijih mladih ljudi iz sistema visokog obrazovanja u BiH, sudjelovao i veliki broj mladih koji su iskazali vlastite stavove o finansijskoj budućnosti, razvoju karijere i poduzetništvu.

Posted by on 2012-09-18. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login