Mlijeko iz BiH još uvijek ne može u EU

mlijekoProizvođači iz Bosne i Hercegovine još nisu ispunili sve uslove kako bi svoje mlijeko i mliječne proizvode mogli izvoziti na tržište Evropske unije.

Iako mljekari ovu odluku nisu očekivali, zbog nje su izvoz mlijeka morali ograničiti na zemlje regije. Nadaju se da će što prije doći do rješenja problema koji stopira izvoz mlijeka u zemlje Evropske unije, jer bi tako imali mogućnost da povećavaju kapacitete proizvodnje.

Podsjetimo da su nedavno inspektori Kancelarije EU za hranu i veterinarstvo iz Dablina završili kontrolu mlijeka na terenu u našoj zemlji. Iako kvalitet mlijeka nije upitan, proizvođači nisu dobili zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište EU.

Prema preliminarnim nalazima inspektora Kancelarije za hranu i veterinarstvo EU (FVO), institucije vlasti u BiH moraju ispuniti “preostale zadatke i otkloniti nedostatke tehničkog karaktera”. Podsjetimo da su inspektori FVO prvu kontrolnu misiju u BiH započeli prije mjesec dana, kako bi provjerili stepen ispunjenosti uslova za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda.

Boris Tučić, Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, tada je rekao da nijedna zemlja nije dobila “zeleno svjetlo za izvoz nakon prve FVO misije”. On je, kao primjer, iznio podatak da je Srbija dozvolu za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda dobila tek nakon četvrte misije FVO.

“Zvanične rezultate očekujemo u idućem periodu. Nadam se da ćemo do tada svi naporno raditi kako bismo u narednih nekoliko mjeseci došli do konačnog cilja, zelenog svjetla za izvoz u EU”, istakao je Tučić.

Jerko Ivanković Lijanović, federalni Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, prenio je ocjene da je u proteklom periodu napravljeno jako puno, ali da postoji potreba da se sistem za veterinarstvo još jednim dijelom unaprijedi.

Mehmed Nikšić, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka u FBiH, rekao je da inspektori iz EU tokom revizije nisu imali nikakvih primjedbi.

“Nama izmišljaju uslove koje ne ispunjava nijedan njihov proizvodni objekat. Ipak, za ovu ocjenu krivi su naši ministry, jer su se prekasno probudili i počeli raditi”, istakao je Nikšić, dodajući da EU ne trebaju kvalitetni mliječni proizvodi iz BiH, nego joj trebaju nova tržišta za plasman njene robe.

Bojan Kecman, portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, rekao je da Ministarstvo sa sigurnošću može reći da je FVO misija pohvalila napore koju su veterinarski servisi u BiH učinili u posljednje vrijeme, jer su preporuke nastale nakon FVO misije za meso peradi/jaja (iz februara 2012. godine), a koje su se odnosile i na  mlijeko i mliječne proizvode, u potpunosti ispunjene.

Objasnio je da su u tom smislu realizovane sljedeće aktivnosti: potpisan je Protokol o uspostavljanju komandnog lanca kojim se zadovaljavaju uslovi za izvoz mlijeka i proizvoda od mlijeka porijeklom iz BiH u EU, obuhvaćenih Aneksom 1 kolona C Uredbe 605/2010. (17.07.2013. godine), koji je od strane EK prihvaćen  kao prelazno rješenje.

Nakon potpisanog Protokola, Kancelarija za veterinarstvo BiH potpisala je Ugovore sa lokalnim zajednicama o obavezi  ovlašćivanja  veterinarskih inspektora  u objektima koji su kandidovani za izvoz. Ubrzane su  aktivnosti na usaglašavanju izmjena i dopuna Zakona o veterinarstvu i Zakona o hrani, koji  predstavljaju  prioritet,  i to na način da se izmjenama i dopunama  zakona  postigne  minimum uslova koje zahtijeva zakonodavstvo EU, sa posebnim naglaskom na definisanju nadležnosti i  definisanju komandnog lanca.

Iz resornog Ministarstva ističu da su urađeni Planovi službenih kontrola hrane za životinje i namirnica animalnog porijekla, obrasci za određivanje frekvencije službenih kontrola na osnovu procjene rizika u objektima za proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda, utvrđeni su Ocjenjivački kriteriji  za određivanje minimalne učestalosti redovnih službenih kontrola u objektima za proizvodnju  mlijeka i mliječnih proivoda, te izvršena edukacija farmera od strane eksperata iz Srbije i Slovenije.

PREPORUKE INSPEKTORA IZ EU

“Inspektori EK su dali preporuke. U roku od tri mjeseca je potrebno izraditi Akcioni plan, koji FVO tim treba da usvoji. Njihovu posjetu očekujemo u septembru”, kazao je Kecman za BUKU.

Prema preliminarnim nalazima inspektora Kancelarije za hranu i veterinarstvo EU, institucije vlasti u BiH moraju ispuniti “preostale zadatke i otkloniti nedostatke tehničkog karaktera”. Iz resornog ministarstva ističu da se radi o usvajanju i  implementaciji tri Zakona, koji su trenutno u fazi usvajanja (Zakon o veterinarstvu, Zakon o hrani i Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju), a druga obaveza BiH je da se jasnije definišu nadležnosti  u  službenim kontrolama,  kako bi se obezbijedio  jasniji komandni  lanac.

“Prema podacima VTK BiH, do ulaska u EU, Hrvatska je iz BiH uvozila mlijeka i mliječnih prerađevina u vrijednosti od oko 22 milijona eura na godišnjem  nivou, što može biti veoma diskutabilno, s obzirom na to da ukupna proizvodnja mlijeka u BiH može zadovoljiti manje od 20 posto domaće potražnje. Najvažnije je raditi na podizanju svijesti naših potrošača o važnosti kupovine domaćih proizvoda, koji su visokog kvaliteta, što bi spasilo domaću proizvodnju”, kaže Kecman.

Napominje da se na bazi podataka koji su dostavljeni za ostvarivanje prava na premiju, od strane prerađivača i organizatora otkupa svježeg sirovog mlijeka, došlo je do pada proizvodnje za oko 5% u odnosu na isti period prošle godine.

“Trenutno ne postoji bojazan da će doći do smanjenog otkupa mlijeka. Menadžmenti preduzeća su već pronašli alternativna tržišta i dio plasmana  su preusmjerili  na druga tržišta: Srbije, Makedonije, Albanije  i Crne Gore”, zaključuje Kecman.

Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednika i mljekara Republike Srpske rekao je da evropska inspekcija  nije dala nikakve primjedbe proizvođačima mlijeka, niti prerađivačima.

“Njihove primjedbe se odnose na Zakon o poljoprivredi, Zakon o veterinarstvu i veterinarskim kontrolama. To su razlozi zašto naše mlijeko ne može da se izvozi u Evropsku uniju. Kako mlijeka nedostaje u regiji, Evropi i sire, naši mljekari još uvijek nemaju problema oko izvoza i plasmana mijeka”, kazao je Usorac za BUKU i dodao da se mlijeko izvozi u Srbiju, Makedoniju, Albaniju i druge zemlje regije.

“Treba napomenuti da mi imamo osvojeno tržište i drugih zemalja. Mi smo nekada samo iz RS izvozili 60.000 litara mlijeka dnevno u Hrvatsku i naše mlijeko je tamo veoma traženo, prije svega radi kvalitete i prepoznatljivog okusa. Nadamo se da ćemo, čim dobijemo izvozne brojeve, moći izvoziti mlijeko kako u Hrvatsku, tako i u Njemačku i druge zemlje”, objasnio je Usorac.

Dodao je da bi proizvođačima mlijeka značilo mnogo da mogu da izvoze mlijeko u Evropsku uniju, zato što bi imali mogućnost da povećavaju proizvodne kapacitete.

Usorac kaže da je povećavanje kapaciteta proizvodnje mlijeka bitno i sa ekonomskog aspekta i aspekta krize, jer tu postoji šansa da se zaposli veliki broj ljudi. Prema njegovim riječima, perspektiva Bosne i Hercegovine je poljoprivreda, prije svega govedarstvo i proizvodnja mlijeka.

Posted by on 2014-02-25. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login