Može li BiH prevazići političku nestabilnost i otvoriti vrata investitorima

investicijeBosna i Hercegovina se, prihvatajući Njemačko-britansku inicijativu (da će provesti reforme neophodne da bi se odblokirao evropski put BiH), obavezala da će u što kraćem roku napraviti ekonomske reforme, smanjiti javnu potrošnju, rasteretiti privredu velikih nameta, omogućiti otvaranje novih radnih mjesta i poboljšati poslovnu klimu kako bi postala atraktivnija za direktna strana ulaganja. Mnoge međunarodne organizacije uključile su se da joj pomognu u tome. No, može li BiH odgovoriti najvećem izazovu, osigurati političku stabilnost?

‘’Privlačenje stranih investicija prioritetan je zadatak u Bosni i Hercegovini jer je vrlo značajno za BiH da dobije što više stranih investicija s obzirom na resurse koje ima, a koji nisu u dovoljnoj mjeri iskorišteni’’ – najčešće je rabljena rečenica u političkom životu Bosne i Hercegovine u proteklih 20 godina. Ovakve poruke su naročito česte u izbornim godinama, bilo da je riječ o biranju državnih, ili zvaničnika na nižim nivoima vlasti. No, podaci pokazuju da je svake godine sve manje stranih investicija u BiH.

Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija, ukupna direktna strana ulaganja od završetka rata do kraja 2013. godine iznosila su 5.6 milijardi eura ili 11 milijardi konvertbilnih maraka.

Tako je 2014. godina završena sa nešto više od pola miliona maraka. Za prvih devet mjeseci u 2014. godini prema podacima CBBiH bilo je 554 miliona konvertibilnih maraka ili 250 miliona eura.

No, prilike će se možda promijeniti s obzirom na velikodušnu ponudu EU da Bosni i Hercegovini da zeleno svjetlo za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, iako nije uradila neophodne reforme. Upravo taj Sporazum mogao bi, kažu u Vanjskotrgovinskoj komori BiH, spasiti ugled koji BiH ima među ozbiljnim investitorima.

‘’Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju predstavlja zaista dobar iskorak u pravcu stvaranja pozitivnog imidža o državi BiH I mogućnosti da investicije dolaze. Međutim, Bosna i Hercegovina mora napraviti odgovarajuća pospremanja. Mora napraviti izmjene u oblasti zakonodavne regulative, mora uraditi ekonomske i strukturalne reforme, biće to bolni rezovi ali neophodni, jer ovo je posljednji voz i političke elite bi trebale da ga iskoriste”, objašnjava ekonomista iz Vanjskotrgovinske komore BiH Duljko Hasić.

Upravo zbog činjenice da je ovo posljednja šansa za BiH, Agencija za promociju stranih investicija FIPA BiH zatražila je pomoć i od UN-ove agencije za trgovinu i razvoj da sačini dokument koji sadrži sve manjkavosti poslovnog ambijenta, ali i preporuke kako poslovanje u BiH učiniti efikasnijim.

”Mora postojati stabilno makroekonomsko okruženje sa jasnim investicionim politikama koje se usmjeravaju prema stranim investitorima, moramo imati raspoložive resurse, infrastrukturu, ljudske resurse”, naglašava direktorica Agenciji za promoiju stranih investicija FIPA-e Jelica Grujić.

Predstavnici UNCTEDA prošle godine su boravili u BiH u dva navrata i razgovarali sa predstavnicima vlasti, privrednicima, međunarodnim organizacijama i na osnovu analize dali su svoje preporuke šta je neophodno uraditi kako bi se pojednostavili uslovi za povećanje stranih investicija u BiH.

”Zaključili smo da je BiH zemlja sa mnogo potencijala i može privući strane investitore, međutim, smatramo da je pravni i regulatorni okvir previše komplikovan da bi ga strani ulagači razumjeli i zbog toga je nivo direktnih stranih ulaganja do sada bio nizak. Mi smo analizirali pravni okvir i dali smo preporuke kako bi se pojednostavio i učinio manje komplikovanim”, navodi Šental Dupeskje, šefica projekta UNCTED-a.

No, jedan od ključnih elemenata za poboljšanje klime za strane investitore je politička stabilnost, a za to je opet nephodna politička volja, kaže pomoćnik ministra Vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Dragiša Mekić.

‘’Nijedan investitor neće ući u državu koja je politički nestabilna. Druga stvar, znate da su krediti još uvijek skupi, a kad pitate banku zašto su skupi oni će reći da je razlog politički nestabilna država, nestabilnost vraća, veliki rizik. Mislim da, kad se uspostavi politička stabilnost i kada usvojimo standard EU, tada će se veliki dio barijera u poslovanju otkloniti I samim tim stvoriti mogućnost za strana ulaganja”, zaključuje Mekić.

Posted by on 2015-03-27. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login