Nabavka kanadera za gašenje požara neće biti razmatrana

požarSastanak Radne grupe za izradu studije gašenja šumskih požara u BiH, koja je formirana od Vijeća ministara BiH, trebao bi biti održan danas, javlja Fena.

”Na sastanku će biti predložen prvi draft dokumenta koji je sačinjen kao objedinjena verzija dokumenata koji su dostavljeni od entitetskih uprava civilne zaštite, a tiču se same procjene terena, stanja i mogućnosti i njihovih viđenja potrebe gašenja i načina gašenja šumskih požara u BiH”, kazao je Feni predsjedavajući Radne grupe Samir Agić.

Prema njegovim riječima, prvo će biti prezentiran objedinjeni dokument, nakon čega će biti obavljena međuekspertska rasprava sa svim ekspertima koji dođu na sastanak.

”Ukoliko mognemo, u skladu s potrebama i našim mogućnostima, pokušat ćemo da dođemo do drafta prijedloga zaključaka koji bi trebali da budu upućeni Vijeću ministara BiH. S obzirom na specifičnosti našeg sistema, draft dokumenta koji je sačinjen od dokumenata naših kolega iz entiteta i analiza koje smo mi pravili, obuhvata širi dijapazon aktivnosti i mjera koje su potrebne da se poduzmu u kompletnom sistemu gašenja požara”, kazao je Agić.

Prema njegovim riječima, prvenstveno će se zaključci svoditi na to da je potrebno da se na kvalitetan način pripreme i opreme vatrogasci na terenu, da se u skladu s mogućnostima i postojećim kvalitativnim odnosima sistema vatrogastva u EU, pokuša nabaviti vatrogasna oprema i vatrogasna vozila za vatrogasne jedinice na terenu.

”Jedan od prijedloga će biti da se nabave savremena tehnička sredstva tipa vozila i opreme, drugi dio će biti vezan za nabavku, odnosno za popravku postojećih helikoptera kojima još uvijek raspolažu Oružane snage BiH, ali kojima treba određeni tehnički remont i doopremanje za djelovanje za vatrogastvo”, kazao je Agić.

Dodao je da, prema svemu sudeći, nabavka kanadera kao najvećih i najskupljih letjelica neće biti razmatrana, jer ‘Radna grupa je razmišljala u tom pravcu da su to previše visoka finansijska sredstva koja BiH u ovom momentu ne može da obezbijedi’.

Posted by on 2013-08-15. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login