Najrizičnija država za život Vanuatu

Vanuatu

Vanuatu

Prema indeksu svjetskog rizika, poseban stepen rizičnosti za život imaju male države na otocima u Tihom okeanu – država Vanuatu ima najveći svjetski rizik sa 36,31 posto.

Iza nje slijede Tonga – 28,62 posto i Filipini – 27,98 posto. Karibi, Srednja Amerika i južni predjeli afričkih zemalja pripadaju takođe regijama sa najvećim rizikom.

Na kraju rang-liste država rizičnih za život jeste Katar, sa rizikom manjim od jedan posto.

Srbija je na 66. mjestu po riziku, BiH je na 86. mjestu, Hrvatska se nalazi na 123. mjestu, a manju opasnost od rizika bilježi i Slovenija, koja je na 132. mjestu.

Njemačka je sa 3,27 posto na 146. mjestu – i time u petoj, najmanje rizičnoj klasi.

Indeks svjetskog rizika uzima u obzir opasnosti od prirodnih katastrofa, ali i osjetljivost društva – kaže Peter Mucke, rukovodilac organizacije “Savez za pomoć u razvoju”.

Kolike će biti posljedice prirodnih katastrofa zavisi od društva u određenoj državi.

“Osjetljivost društva prema prirodnim katastrofama višestruko je značajnija nego sama prirodna katastrofa”, navodi Jorn Birkman sa Univerziteta UN u Bonu. On je jedan od autora “Indeksa svjetskog rizika 2012”.

Indeks predstavljen kao dio izvještaja o svjetskom riziku. U istraživanje su uključene 173 zemlje, a koliko je visok njihov rizik zavisi i od žrtava ekstremnih prirodnih događaja ili podizanja nivoa mora.

Države su posebno osjetljive nakon jakih oštećenja prouzrokovanih ekstremnim prirodnim katastrofama, kada je infrastruktura slabo razvijena, a situacija sa hranom i smještajem – loša.

Pozitivan primjer je Holandija, u kojoj su dijelovi zemlje ispod nivoa mora, što vodi do velike ugroženosti od prirodne katastrofe. Bez zaštitnih nasipa cijela regija bila bi potopljena.

Ali, zbog dobrih društvenih, ekonomskih i institucionalnih uslova, ona ne pripada ekstremnim zemljama rizika, nego je na 51. mjestu.

Posted by on 2012-09-19. Filed under Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login