Nasilje nad ženama najmasovnije kršenje ljudskih prava

Nasilje nad ženama Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje Crne Gore podsjeća na postojanje problema nasilja nad ženama u crnogorskom društvu, ali i na potrebu ozbiljnijeg bavljenja tom temom i stvaranja uslova za bezbjedan život svih žena koje su pretrpjele nasilje, javlja Anadolija.

Iz te organizacije povodom sjutrašnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, navode da crnogorski donosioci odluka još uvijek nijesu dovoljno senzibilisani da i kroz svoje djelovanje zastupaju ženska prava i učinkovitu borbu protiv nasilja nad ženama.

“Rezultat toga je i činjenica da je, po istraživanjima, više od 70 posto ispitanika saglasno sa tvrdnjom da je osnovna uloga žene u društvu da bude dobra supruga i majka, a svaki četvrti ispitanik, muškarac, izjavljuje da je nasilje prema ženi opravdano u pojedinim situacijama, zatim da je za nasilje koje joj se dešava kriva žena jer nije u stanju da napusti nasilnika, pa i da je kriva za batine koje dobija jer ga je izazvala svojim ponašanjem”.

Napominju da je jasno da se radi o društvenoj klimi u kojoj je i nasilje nad ženom prihvatljivo jer je u službi toga da žena bude dobra i poslušna, dok donosioci odluka nevoljno podržavaju napore civilnog društva, a prije svega ženskih organizacija, da se ovo promijeni, zaključuju.

Institucije su odgovorne!

Polazeći od toga da je nasilje nad ženama najmasovnije kršenje ljudskih prava, iz CGO-a upozoravaju, prije svega odgovorne u institucijama, da zbog nasilja u porodici, osim žena, trpe djeca i stariji članovi porodice, te da institucije imaju obavezu da preduzimaju sve zakonom predviđene mjere da ih zaštite.

“Blagom kaznenom politikom u slučajevima nasilja u porodici, koja je naša praksa, šalje se užasna poruka da je ovo nasilje legitimno i društveno prihvatljivo, a zabrinjava i činjenica da se krivične prijave često odbacuju zbog nedostatka dokaza, jer žrtva ne želi krivično gonjenje ili je odlučila da ne svjedoči”, ističe se iz te organizacije.

Dodaje se da takođe one koje su preživjele nasilje, ne dobijaju odgovarajuću psihosocijalnu podršku i pravnu pomoć u institucijama socijalne i zdravstvene zaštite.

Omladinska grupa CGO-a cijeni da se moraju uložiti veći napori kako bi se stvorili uslovi za uspostavljanje novih mehanizama podrške za žene žrtve nasilja, bolju saradnju institucija i nevladinog sektora koji se bavi pitanjem nasilja nad ženama.

Nasilje nad ženama, upozoravaju, rašireno je širom svijeta i ne poznaje državne granice, rasu, klasu, kulturu, tradiciju ili religiju, a i istraživanja u Crnoj Gori ukazuju da su žene dominantno prisutne među žrtvama nasilja.

“To nasilje najčešće traje godinama (najveći broj žena žrtava nasilja, preko 70 odsto, izlazak iz postojeće situacije potraži tek nakon višegodišnjeg zlostavljanja), usljed čega dolazi do potpune devastacije ličnosti žene i nemogućnosti da ona kasnije nastavi normalan lični i društveni život”.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama ustanovljen je 25. novembra 1981. godine, a taj datum je izabran kako bi se obilježilo ubistvo aktivistkinja za demokratiju i pravdu, odnosno ubistvo sestara Mirabal.

Posted by on 2013-11-25. Filed under Region, Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login