Natječaj/konkurs općine Ljubuški za dodjelu novčanih potpora redovnim studentima

Ljubuški

Ljubuški

Temeljem članka 112. Statuta općine Ljubuški (“Službeni glasnik općine Ljubuški” broj: 4/06) i članka 6. Odluke Općinskog vijeća Općine Ljubuški broj: 01-02-289/13 od 01.02.2013.godine o novčanoj Potpori studentima s područja Općine Ljubuški, Općinski načelnik    r a s p i s u j e

NATJEČAJ / KONKURS
za dodjelu novčanih potpora redovnim studentima s područja općine Ljubuški

Potporu za akademsku 2012./13. godinu mogu ostvariti redovni studenti općine Ljubuški:

Opći uvjeti za dobivanje potpore:
– redovni studenti državnih sveučilišta,
– studenti sa stalnim prebivalištem na području općine Ljubuški,
– studenti koji nisu ponavljali nijednu godinu.
Posebni uvjeti
a) po izravnom kriteriju potporu će ostvariti:
– dijete poginulog branitelja iz Domovinskog rata,
– dijete invalida Domovinskog rata i civilnih invalida (invaliditet 90% i više),
– dijete iz socijalno ugroženih obitelji, korisnika socijalne pomoći,
– dijete bez oba roditelja,
– student tjelesni invalid 90% i više,
– redovni studenti iz obitelji s tri ili više studenata, (svi moraju biti redovni)
– studenti deficitarnih zanimanja (matematika, fizika, glazbeni odgoj i geodezija).
b) po kriteriju uspješnosti Potporu će ostvariti:
– studenti prve godine studija koji su sve četiri godine srednje
škole završili s prosjekom 5,0 ili njih 10 najuspješnijih,
– studenti ostalih godina s prosjekom ocjena 3,5 ili 8,5 i većim
tijekom svih godina studiranja (potvrda o prosjeku ocjena svih godina studija)
Uz zahtjev priložiti:
1. Ovjerena preslika svih stranica indeksa, (sve godine studiranja)
2. Ovjerenu presliku osobne iskaznice (obadvije strane),
3. Odgovarajuće potvrde, rješenja i slično za dokazivanje
uvjeta navedenih u kriterijima 1., 2.a)
4. Potvrda o prosjeku i ispis ocjena, originali ili ovjerena preslika,(2b.)
5. Broj tekućeg računa studenta

Natječaj/konkurs traje 30 dana od dana objave u dnevnom tisku, a zahtjeve dostaviti na adresu:

Općina Ljubuški
Povjerenstvu za dodjelu novčanih studentskih Potpora
Zrinskofrankopanska  71
88 320 Ljubuški

Rezultati Natječaja/konkursa bit će objavljeni na Oglasnoj ploči u zgradi općine Ljubuški, u roku od 30 dana nakon isteka roka /konkursa.

Općinski načelnik Ljubuški
Broj: 02-38-645/13
Ljubuški, 25.03.2013.
OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić

Posted by on 2013-03-30. Filed under Ljubuški, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login