Nema novca za primopredaju zgrade Predsjedništva BiH

Predsjedništvo, BiH

Predsjedništvo BiH

Rok do kada Služba za zajedničke poslove institucija BiH treba da preuzme upravljanje zgradom Predsjedništva BiH u Sarajevu s 1. januara pomjeren je na 1. februar ove godine, ali nema garancija da će se to i tada desiti jer nedostaje novca, pišu Nezavisne.

Zgradom godinama upravlja Služba za zajedničke poslove institucija FBiH, u kojoj kažu da neće praviti problem prilikom primopredaje objekta državnoj Službi za zajedničke poslove. Istovremeno, u državnoj službi kažu da posao upravljanja ne mogu preuzeti ni 1. februara, kako im je to Vijeće ministara naložilo prije tri godne, zato što nemaju novca za angažovanje novih ljudi.

“Federalna služba za ovaj posao ima 95 ljudi, a mi smo planirali 65, no za njihovo zapošljavanje nam nije odobren novac u budžetu za ovu godinu. Savjet ministara moraće odobriti novac iz rezerve državnog budžeta da bismo mogli preuzeti objekat”, naglasio je Siniša Perković, direktor Službe za zajedničke poslove institucija BiH.

Kaže da je za angažovanje novih ljudi u ovoj službi neophodno oko dva miliona KM godišnje i podsjeća da je Službi, iako ima obavezu preuzeti zgradu Predsjedništva, u ovoj godini budžet smanjen za milion i iznosi oko 12,2 miliona KM.

Zvonimir Kutleša, generalni sekretar Vijeća ministara BiH, svjestan je da će državnoj službi biti potreban dodatni novac, ali ističe da su rezerve budžeta ograničene, a puno je nepredviđenih situacija.

“Službi za zajedničke poslove institucija BiH smo naložili da dopuni svoj zahtjev preciznim podacima koliko im ljudi treba, kakvih kvalifikacija i koliko bi to koštalo jer traže i sanaciju zbog ruševnog stanja zgrade. Kad to dobijemo, o svemu će se izjasniti Vijeće ministara”, kazao je Kutleša.

Prvobitni rok za primopredaju zgrade Predsjedništva od 1. januara ove godine nije ispoštovan ni zato što još nisu iseljene tri federalne institucije.

“Od Službe za zajedničke poslove FBiH obaviješteni smo da za Arhiv FBiH, Upravu za geodetske poslove i samu Službu još nisu opremljene prostorije u zgradi UNIPROMET-a, u koju bi trebalo da pređu”, rekao je Dženan Selimbegović, zamjenik generalnog sekretara Predsjedništva BiH, koje od 2009. godina insistira da institucije FBiH napuste njihov objekat.

Davorin Korać, direktor Službe za zajedničke poslove institucija FBiH, kaže da je dogovoreno da u ovoj zgradi ostanu predsjednik i potpredsjednici FbiH, a da će Arhiv i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH iseliti 1. februara.

Rok do kada Služba za zajedničke poslove institucija BiH treba da preuzme upravljanje zgradom Predsjedništva BiH u Sarajevu s 1. januara pomjeren je na 1. februar ove godine, ali nema garancija da će se to i tada desiti jer nedostaje novca.

Zgradom godinama upravlja Služba za zajedničke poslove institucija FBiH, u kojoj kažu da neće praviti problem prilikom primopredaje objekta državnoj Službi za zajedničke poslove. Istovremeno, u državnoj službi kažu da posao upravljanja ne mogu preuzeti ni 1. februara, kako im je to Vijeće ministara naložilo prije tri godne, zato što nemaju novca za angažovanje novih ljudi.

“Federalna služba za ovaj posao ima 95 ljudi, a mi smo planirali 65, no za njihovo zapošljavanje nam nije odobren novac u budžetu za ovu godinu. Savjet ministara moraće odobriti novac iz rezerve državnog budžeta da bismo mogli preuzeti objekat”, naglasio je Siniša Perković, direktor Službe za zajedničke poslove institucija BiH.

Kaže da je za angažovanje novih ljudi u ovoj službi neophodno oko dva miliona KM godišnje i podsjeća da je Službi, iako ima obavezu preuzeti zgradu Predsjedništva, u ovoj godini budžet smanjen za milion i iznosi oko 12,2 miliona KM.

Zvonimir Kutleša, generalni sekretar Vijeća ministara BiH, svjestan je da će državnoj službi biti potreban dodatni novac, ali ističe da su rezerve budžeta ograničene, a puno je nepredviđenih situacija.

“Službi za zajedničke poslove institucija BiH smo naložili da dopuni svoj zahtjev preciznim podacima koliko im ljudi treba, kakvih kvalifikacija i koliko bi to koštalo jer traže i sanaciju zbog ruševnog stanja zgrade. Kad to dobijemo, o svemu će se izjasniti Vijeće ministara”, kazao je Kutleša.

Prvobitni rok za primopredaju zgrade Predsjedništva od 1. januara ove godine nije ispoštovan ni zato što još nisu iseljene tri federalne institucije.

“Od Službe za zajedničke poslove FBiH obaviješteni smo da za Arhiv FBiH, Upravu za geodetske poslove i samu Službu još nisu opremljene prostorije u zgradi UNIPROMET-a, u koju bi trebalo da pređu”, rekao je Dženan Selimbegović, zamjenik generalnog sekretara Predsjedništva BiH, koje od 2009. godina insistira da institucije FBiH napuste njihov objekat.

Davorin Korać, direktor Službe za zajedničke poslove institucija FBiH, kaže da je dogovoreno da u ovoj zgradi ostanu predsjednik i potpredsjednici FbiH, a da će Arhiv i Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH iseliti 1. februara.

Posted by on 2014-01-11. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login