Nova donacija od 3,8 miliona švicarskih franaka za Tebevićku žičaru

Sarajevo, Trebević, žičaraNuklearni fizičar Edmond Offermann, Amerikanac holandskog porijekla, s boravištem u Švicarskoj, je u Sarajevu u svrhu obnove Trebevićke žičare donirao novu donaciju u vrijednosti od 3,8 miliona švicarskih franaka.

Švicarska armija je 2011. godine iz švicarskog sela Grachen dostavila doniranu žičaru u Sarajevo, koja se trenutno nalazi u EUFOR-ovom kampu u Butmiru. Žičara je stara 30 godina, a nema motor i upravljačku jedinicu.

‘Nova donacija od 3,8 miliona švicarskih franaka bit će deponovana u međunarodnoj banci J.P. Morgan, koja je materijalne prirode te uključuje kompletnu elektromehaničku instalaciju koja se sastoji od upravljačke jedinice i elektromotora.

Također, na raspolaganje ću staviti stručni tim iz Švicarske, koji će biti uključen u projektni tim Grada Sarajeva’ – kazao je Offermann.

Upravljačku jedinicu dostavit će međunarodna firma koju Offermann izabere.

Istakao je da bio duboko razočaran ako prvi stub za žičaru ne bi bio postavljen do 2015. godine, kada je posljednji rok da Grad Sarajevo ispuni potrebne uvjete da bi se donirana žičara iz Švicarske s dodatnih 3,8 miliona švicarskih franaka mogla staviti u funkciju.

Gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić naglasio je da u naredne aktivnosti Grada Sarajeva oko Trebevićke žičare spadaju obnova polazne i dolazne stanice, postavljanje stubova za žičaru i definiranje trase od grada do vrha Trebevića kao i samo upravljanje projektom.

To znači da Grad Sarajevo do januara 2014. godine mora oformiti projektni tim, koji će se sastojati od stručnjaka iz Švicarske, Delegacije EU u BiH i BiH.

Jedan od uvjeta za švicarsku donaciju jeste da sve što bude instalirano, a kasnije pušteno u promet bude urađeno prema evropskim sigurnosnim standardima.

‘Polazna i dolazna stanica, kao i temelji za stubove moraju biti spremni prije instalacije elektromehaničke opreme do kraja maja 2015. godine’ – kazao je Offermann.

Procijenjeni troškovi za obnovu Trebevićke žičare koristeći doniranu opremu iznose 6,7 miliona eura.

Na današnjem sastanku povodom obnove Trebevićke žičare u Gradskoj upravi Grada Sarajeva prisustvovali su ambasador Švicarske u BiH Andre Schaller, Holger Schroder iz Delegacije EU u BiH, šef kabineta gradonačelnika Istočnog Sarajeva Igor Golijanin i zamjenik gradonačelnika Sarajeva Aljoša Čampara koji su  zahvalili na velikodušnoj podršci Edmonda Offermanna.

Delegacija Evropske unije u BiH ove godine je uručila Idejni projekt rehabilitacije Trebevićke žičare Gradu Sarajevu, za koji je projektantskoj kući, italijanskoj firmi ‘Studio Corona’ Delegacija EU platila oko 200.000 eura. Taj projekt podrazumijeva prilagođavanje korištene donirane žičare (iz Grachena) novoj trasi žičare.

Posted by on 2013-11-14. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

One Response to Nova donacija od 3,8 miliona švicarskih franaka za Tebevićku žičaru

You must be logged in to post a comment Login