Novi zakon: Ako se opasni otpad ne odlaže pravilno, plaćat će se naknade

radioaktivni otpad

radioaktivni otpad

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je većinom glasova i bez rasprave Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Taj akt propisuje između ostalog plaćanje naknada ukoliko se na odgovarajući način ne zbrinjava otpad štetan po ljudsko zdravlje kao što je građevinski, medicinski, animalni, zatim otpad koji sadrži azbest i PCB i otpad iz proizvodnje titandioksida.

Dosad su se naknade plaćale samo za zbrinjavanje ambalažnog i elektronskog otpada.

Naknade će, prema novom tekstu, biti uplaćivane na poseban račun u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, a novac od toga upotrijebljen za unapređivanje sustava zbrinjavanje otpada.

Izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom ispunjen je jedan od zahtjeva iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Posted by on 2017-06-15. Filed under Ekologija, Magazin. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login