Novi zakoni o doprinosima i dohotku na ruku poslodavcima, a na teret radnicima

Nacrt zakona o porezu na dohodak, te Nacrt zakona o porezu na doprinose dobili su većinu glasova u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, a nisu usaglašeni na Ekonomsko – socijalnom vijeću za teritorij Federacije BiH.

Dom naroda Federalnog parlamenta trebalo bi i sutra (u četvrtak) da raspravlja o ovim zakonskim rješenjima.

Najvažnija novina je u tome da se sve naknade, poput regresa, toplog obroka i prevoza integrišu u dohodak, koji će biti oporezovan.

Nacrtom novog zakona o doprinosima predviđa se smanjenje ukupne stope doprinosa sa 41,5 na 33 posto.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH (SSS BiH) Ismet Bajramović smatra da će zbog toga radnici imati manja primanja. Ocjenjuje da je riječ o lošem potezu vlasti jer su izbrisane dosadašnje stavke o socijalnoj komponenti, kao što su olakšice za višečlane porodice.

„Mi smo poslali poruku Predstavničkom domu da smo protiv ovakvog Nacrta zakona o porezu na dohodak iz nekoliko razloga, prvenstveno zbog toga što je iz aktuelnog zakona brisana dosadašnja stavka socijalne komponente – olakšice za višečlane porodice, tako da je četveročlanoj porodici 810 KM bilo neoporezovano, a sad je 700 KM“, objasnio je za Radio Slobodna Evropa Ismet Bajramović.

Prema mišljenju sindikalista novi zakoni o doprinosima i dohotku idu na ruku poslodavcima, a na teret radnicima, posebno onim u realnom sektoru.

„Po zakonu vjerovatnoće i praksi koja se dešava kod nas i sivoj ekonomiji, poslodavac bi bio opterećen za više od 50-70 maraka, ako bi jednu i drugu stavku uzeli u obzir, i samim tim to vam govori da poslodavci sigurno neće poštivati odredbu po kojoj isplaćuju topli obrok, regres i prevoz, već će reći da je to uračunao u platu od 550 maraka. Rezime je da će radnik sigurno kući donijeti manje novaca. Sada donosi neto platu, donosi regres, ako ga ima, donosi topli obrok i prevoz na posao. Po novome, veoma je upitno da li će to donositi. Imaće manja primanja – ne platu, nego primanja. Takvih radnika imamo 140.000, uglavnom su to radnici u realnom sektoru“ , objasnio je Bajramović.

Ipak i u Udruženju poslodavaca Federacije BiH smatraju neprihvatljivim ova zakonska rješenja. Smatraju da će se ovim opteretiti rad, kao i uposlenici i poslodavci, te da će se na koncu smanjiti broj zaposlenih.

„Smatram da određene isplate treba oporezovati, ali mislim da smo ušli u jedan segment kojim dupliraju poreze. Govorim o toplom obroku, na primjer ako vi pripremate u vlastitom objektu hranu, platili ste porez na sve što ste kupili. Platili ste i porez za uposlenike, a onda vam na to sve zaposlenik plati porez na topli obrok. Smatramo da je ta osnovica toliko proširena da zadire u nekoliko segmenata i koja će se pokazati da nije u korist ni države, ni uposlenika, već u korist punjenja budžeta i imaće za posljedicu smanjenje broja uposlenih“, smatra Safudin Čengić iz Udruženja poslodavaca FBiH.

Za ekonomskog analitičara Mateja Živkovića ovo je dobro rješenje.

„Mi bolujemo od jednog arhaizma iz bivšeg sustava, a to je isplata cijelog niza prinadležnosti koje nemaju karakter plaće i time onda nisu u poreznom tretmanu. Pa smo nerijetko imali situaciju da su radnici prijavljeni na minimalac a da su iznosi recimo za topli obrok bili viši nego njihova neto plaća za učinjeni rad za određenim poslovima. Dakle, to je prva i po meni najznačajnija izmjena – da se sve naknade integriraju u dohodak i imat će porezni tretman“, objašnjava Živković.

Prvi put se uvode i porezni razredi, tako što se progresivno oporezuje dohodak kroz dvije stope: 10 posto na mjesečni dohodak do 1.500 KM i 20 posto na razliku mjesečnog dohotka iznad 1.500 KM. Neoporezivi dio je 700 KM.

„Što se tiče neoprezivog dijela od 700 KM – on je prenisko postavljen. Ovaj zakon apsolutno nema neutralni efekat kao što se govori“, poručio je iz parlamentarne klupe SDP-ov poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Elvir Karajbić.

Ipak, sudeći prema onome što je pomoćnik ministra finansija u Vladi Federacije BiH Hajrudin Hadžimehanović rekao poslanicima, osnovna karakteristika predloženih zakona je smanjenje poreznog tereta na niska primanja, a povećanje na visoka primanja. Tako se, smatraju u Vladi Federacije, osigurava zadovoljavajući nivo pravičnosti u oporezivanju.

Obračun poreza na dohodak vršiće se na način da se od ukupnog prihoda umanje obavezni doprinosi od 33 posto i lični – odbitak od 700 KM mjesečno, i na tako dobijenu osnovicu primijene stope poreza.

Ekonomista Matej Živković smatra da će na taj način za plaćanje poreza na osnovu dohotka u potpunosti odgovoran uposlenik.

„Oni koji prihoduju više moraju plaćati više, to je u svakom slučaju društveno pravednije. Plaćanje poreza će pasti na teret poreznog obveznika, a ne na teret poslodavca. Mi moramo konačno napraviti tranzicijski iskorak i napustiti arhaizme iz bivšeg sustava od prije 30 godina, koji su gotovo svugdje, pa čak i u jednopartijskim sustavima kakvi su primjerice Kina ili Vijetnam napušteni i barem u ovom ekonomskom dijelu te su sredine potpuno okrenute tržišnom gospodarstvu“, zaključuje Živković.

Ukoliko Nacrt zakona o doprinosima i Nacrt zakona o porezu na dohodak podrže i delegati Dom naroda Parlamenta FBiH, slijedi javna rasprava od 60 dana.

Posted by on 2017-04-27. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login