Objavljan tender za nastavak izgradnje tunela Vijenac

AutocesteJP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavile su javni poziv za dostavljanje ponuda za izgradnju tunela Vijenac (faza II). Rok za predaju ponuda je 14.02.2013. godine. Izbor najpovoljnijeg ponuđača i dodjela ugovora planirana je krajem marta ove godine.

Početkom marta domaće kompanije završit će radove na probijanju tunela Vijenac, odnosno okončati radove na prvoj fazi gradnje tunela. Druga faza izgradnje Vijenca obuhvata radove na konstrukciji kolovoznih traka, unutarnje betonske oplate tunela, kao i završne asfaltne radove na prilazu tunelu.

JP Autoceste FBiH je kroz niz pregovora postiglo sporazum sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u pogledu kriterija nadmetanja, koji su, zbog specifičnosti cjelokupnog projekta, znatno sniženi, te su se na taj način stvorile pretpostavke da više domaćih kompanija mogu ravnopravno sudjelovati na tenderu vrijednom 24 milona eura.

Nakon raskida ugovora sa slovenačkim kompanijama SCT d.d. i Primorje d.d., Uprava JP Autoceste FBiH naplatila je penale kroz naplatu bankarskih garancija u iznosu od 11,2 milion eura, te nastavak radova na probijanju tunela povjerila bh. kompanijama uz saglasnost EBRD-a.

Posted by on 2013-01-09. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login