Oblast izdavaštva u BiH u nezavidnoj situaciji

izdavaštvo, BiHMože se reći da je u BiH prošla godina prosječna kada je riječ o izdavaštvu. U ovoj oblasti nisu razvijene osnovne pretpostavke – ekonomska politika, podrška izdavačkoj industriji kao dijelu ekonomije društva, zaštita izdavaštva odgovarajućom stopom PDV-a, te otkup knjiga od odgovarajućih fondacija – istaknuo je u razgovoru za Agenciju FENA predsjednik Udruženja izdavača i knjižara BiH Ibrahim Spahić.

Smatra da je oblast izdavaštva u BiH danas u nezavidnoj situaciji. Razlomljeno je tržište koje je u prvi plan stavilo sajmove knjiga, a u drugi knjižare. Time je, smatra Spahić, tržište očito neregulirano i nema potrebnih poticaja.

Također, Spahić kao jedan od temeljnih problema navodi činjenicu da u BiH odavno nije obnovljen Zakon o bibliotekarstvu i obaveznom otkupu knjiga te nepostojanje zakona o izdavačkoj djelatnosti i kulturi.

“Problem je jedna potpuna imobilizacija društva u svakoj oblasti. Tu onda kultura nije samo žrtva – ona je od margine otišla potpuno u prazan prostor, u ambis. Biti na margini nije ni loše, ali ovdje nema ničega. Tržište knjige je kulturna politika i sve to zahtijeva uređen sistem. A u ovoj državi niko nije pristao na sistem. Međutim, država se ne može stalno ponašati kao da se to nje ne tiče. Ova oblast mora biti jedna globalna politika” – mišljenja je Spahić.

Dodaje da su također autorska i izdavačka prava u BiH poremećena kao odnosi, u toj je sferi danas velika konfuzija, te se ne može osigurati ni njihova zaštita.

On je stava da se sudbina knjige danas bazira na tome da li se ona tretira kao kulturna baština ili živa industrijska djelatnost. Smatra očitim da će se kao stara industrija knjiga sačuvati u raznim formama, ali će se kao nova industrija morati pojaviti s novim kapacitetima.

Spahić ocjenjuje da je za njega u oblasti kulture prošle godine centralni događaj bio Međunarodni sajam knjiga i učila u Sarajevu, te da će to i ove godine biti događaj prvog reda, jer će biti pozvani gosti iz regije da govore o teškoćama u oblasti izdavaštva s kojima se suočavaju i zemlje Evrope i svijeta.

“Imaćemo priliku o tom problemu debatovati sa svim izdavačima i drugima iz ove oblasti – šta je knjiga danas u odnosu na digitalno izdavaštvo, obrazovanje, autore, izdavače, te korisnike knjige u bilo kojem sistemu vrijednosti” – ističe Spahić.

Također, on poblematizira i pitanje stope PDV-a na knjigu, naglašavajući da se svi u BiH opiru stvaranju više stopa tog poreza. Navodi da susjedne zemlje imaju različite varijante – od nulte stope PDV-a na knjigu do nekoliko procenata, ali da se i u tim zemljama debatira o njegovom ponovnom uspostavljanju ili povećanju.

Naglasio je da je Udruženje izdavača i knjižara BiH predložilo da bude formirana Agencija za knjige na nivou BiH, što je standard koji evropske zemlje već imaju, te da bi takva institucija mogla pomoći uređivanju ove oblasti.

Posted by on 2013-01-31. Filed under Kultura. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login