Od 2. decembra se nastavlja pojačani inspekcijski nadzor u FBiH

Federacija BiH, inspekcijaFederalna uprava za inspekcijske poslove, u čijoj organizaciji učestvuju kantonalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalni inspekcijski organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora, od 20. oktobra vrši pojačane inspekcijske nadzore iz oblasti suzbijanja rada “nacrno” i kontrole fiskalnih sistema u Federaciji BiH.

Vršeni su nadzori u pogledu suzbijanja rada “nacrno” u oblasti trgovine, građevinarstva, ugostiteljstva, proizvodnje i prometa drvnih sortimenata, te kontrola apoteka i bespravnog prijevoza putnika i tereta u saobraćaju, tehničke ispravnosti vozila, radnog vremena vozača, obaveznih odmora, i ispravnosti tahografa.

U Kantonu Sarajevo posebna pažnja usmjerena je na rad gradskih pijaca, čime su obuhvaćene kontrole organizatora pijaca i zatečenih lica koja su obavljala neregistriranu djelatnost na pijacama Markale, Sirano, Otoka 1- Merkur, Ilidža i Vogošća, prilikom čega su izrečene mjere zabrane rada za 95 posto zatečenih objekata u kojima se obavljao rad bez odobrenja.

Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora izrečene su novčane kazne upravama gradskih pijaca u pojedinačnom iznosu od 13.500 KM radi nepoštivanja pijačnog reda odnosno davanja u zakup poslovnih prostora osoba koje nisu ispunile zakonsku obavezu registracije djelatnosti, a osobama kojima je izrečena mjera zabrane rada omogućeno je da pokrenu postupak registracije kod nadležnih organa nakon čega će im biti dozvoljeno da nastave s radom.

Zahvaljujući ovoj inspekcijskoj aktivnosti, problematici u vezi sa nezakonitim radom gradskih pijaca prvi put se prilazi krajnje ozbiljno s tendencijom za trajno i efikasno rješenje za ovu vrstu djelatnosti, saopćeno je danas iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Federalna uprava za inspekcijske poslove će u saradnji s kantonalnim organima Vladi Federacije uputiti inicijativu za izmjene i dopune Zakona o trgovini u FBiH (koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri), a što će imati za cilj donošenje efikasnog zakonskog rješenja za ovu specifičnu kategoriju djelatnosti.

U okviru obavljenih inspekcijskih nadzora posebna pažnja posvećena je nezakonitom radu udruženja i organizacija na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i Kantona Sarajevo koja nezakonito pružaju ugostiteljske usluge.

U toku vršenja kontrola izrečene su mjere zabrana rada za više od 50 objekata u kojima se nezakonito obavljala ugostiteljska djelatnost, a čime se znatno spriječila zloupotreba rada udruženja te suzbila ogromna nelojalna konkurencija prema subjektima nadzora koji na zakonit način obavljaju ovu djelatnost.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je u više puta ukazivala i najavljivala vršenje pojačanih kontrola, pa i pored toga podaci nastali kao rezultat inspekcijskih kontrola ukazuju na izraženu nedisciplinu u oblasti rada „nacrno“ i primjeni fiskalizacije u FBiH.

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove ukazano je i na korektno ponašanje kod većine predstavnika subjekata nadzora kod kojih su vršene inspekcijske kontrole što je inspektorima umnogome olakšalo provođenje inspekcijskih aktivnosti i efikasnu realizaciju planiranih zadataka.

Izražena je nada da je kod većine subjekata nadzora na ovaj način iskazana spremnost na uvođenje reda i poštivanja zakonske discipline u djelatnostima koje obavljaju.

Pozvali su sve subjekte nadzora u Federaciji BiH da svoje poslovanje uvedu u zakonske okvire, a građanima Federacije BiH ponovo je ukazano na obavezu poštivanja Zakona o fiskalnim sistemima u smislu zakonske obaveze uzimanja fiskalnog računa za izvršene usluge tj. kupljeni proizvod.

Aktivnosti inspekcijskih nadzora obavljalo je 98 inspektora i to 33 federalna i 65 kantonalnih inspektora, a pojačane inspekcijske aktivnosti bit će nastavljene 2. decembra.

Posted by on 2013-11-29. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login