Okrugli sto o novim turističkim atrakcijama na Balkanu

Mostar, turisti
Mostar, turisti

Nevladina organizacija “Sarajevo susret kultura” (SSK) organizovat će 10. januara u Sarajevu okrugli sto na temu “Nove turističke atrakcije na Balkanu“ kako bi turističkim akterima i predstavnicima kulturnih i univerzitetskih institucija predstavili nove moguće turističko kulturne atrakcije u Novom Sadu i Kotoru, u kojima će turistička ponuda biti razvijena po konceptu susreta kultura-konceptu koji se već uspješno primjenjuje u Sarajevu.

Aktivnosti na razvoju nove turističke ponude u Novom Sadu i Kotoru i njihovom uvezivanju s turističkom ponudom Sarajeva kroz zajedničku regionalnu turističku rutu susreta kultura se realizuju kroz projekt SeeCulture a finasiraju nepovratnim sredstvima dodijeljenim u sklopu krovnog Projekta za razvoj i promociju turizma na zapadnom Balkanu kojeg provodi Vijeće za regionalnu saradnju (RCC), a finansira Evropska unija (EU).

Osnovni ciljevi aktivnosti su održivi razvoj kulturno-turističkih destinacija, početak promocije kulturne baštine regiona, stvaranje nove regionalne kulturne rute “Susret kultura“ – Sarajevo, Novi Sad, Kotor, privlačenje većeg broja turista, te jačanje kulturnog identiteta zapadnog Balkana.

Sarajevo susret kultura, kao nevladina, neprofitabilna organizacija osnovana s ciljem promocije grada Sarajeva kao centra različitih kultura, svoje regionalne aktivnosti provodi u saradnji sa kolaborantima: Muzejom Sarajeva, Departmanom za geografiju turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i Turističkom organizacijom Kotor, a u sklopu zajedničkog projekta SeeCulture.

Posted by on 2019-01-08. Filed under Ekonomija, Turizam. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login