Opasna stopa korupcije, vlast jaka na riječima

korupcijaBosna i Hercegovina se prema Indeksu percepcije korupcije nalazi na 72. mjestu, istom kakvo je zauzimala i prošle godine. Od zemalja regije jedino je Kosovo ispod BiH. Ovi nalazi ukazuju na stagniranje u ovom polju, te lošu zakonsku regulativu čiji je zadatak antikoruptivno djelovanje.

BiH je zemlja s opasnom stopom korupcije koja utiče na sve segmente života njenih građana. Ovo su nalazi TI o indeksu percepcije korupcije, koji ukazuju na to da nema nikakvih napora da se s ovim problemom zemlja ozbiljno pozabavi.

„To potvrđuje nešto na što već godinama upozoravamo – da su aktivnosti vlasti u BiH na svim nivoima u borbi protiv korupcije nedovoljne, da nisu uopšte ni vidljive ako ih i ima. Aktivnosti koje se provode su samo deklarativne. Usvajaju se određeni strateški dokumenti koji se ne provode, a s druge strane svjedoci smo da se ključni antikorpucijski zakoni mijenjaju na način da se potpuno degradiraju i da se stavlja još veća politička kontrola na rad institucija koje provode ove zakone“, ističe glasnogovornica TI za BiH Ivana Korajlić.

Tek minimalni koraci BiH su spriječili da se još više uruši na ljestvici, smatra direktor mreže Account Eldin Karić.

„Apostrofirao bih uskoro donošenje zakona o zaštiti prijavitelja korupcije na državnom nivou, stavljanje u proceduru zakona za zaštitu prijavitelja na federalnom nivou, djelimično popravljanje Zakona o javnim nabavkama, sa mogućnosti da se u narednom periodu kroz parlamenatrnu proceduru taj zakon dodatno popravi.“

U aferama ključni akteri iz vlasti

Ključni akteri u korupcijskim aferama su oni na pozicijama vlasti, kako je to konstatovano i u izvještaju Ministarstva sigurnosti BiH. Zastupnica u državnom parlamentu Dušanka Majkić navodi:

„Posebno veliku prijetnju Bosni i Hercegovini i dalje predstavljaju široko rasprostranjene koruptivne aktivnosti i da je većina kriminalnih grupa kroz razgranatu mrežu veza izgradila čvrste pozicije sa različitim nivoima vlasti. To je konstatacija koju čovjek može sa zebnjom primiti.“

Pravosuđe je, prema podacima koje su prezentirali u sjedištu Vlade Federacije, u prošloj godini pokrenulo čak 212.000 prijava za djela korupcije. No, u stvarnosti ove brojke ne znače ništa. Direktor Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije BiH Sead Lisak kaže:

„Veoma su poražavajući podaci koji ukazuju na konačne sudske presude vezano za koruptivna krivična djela. I to se stalno potencira u izvještajima EK i to je zaista veliki problem u BiH. Do sada imamo pokrenute određene istražne radnje, počevši od premijera, komesara, ministara – međutim, sve te istražne radnje, nažalost, završile su onako kako ne bi trebale da završe, a to je bez konačnog rezultata, a to je sudska presuda. Dakle, u BiH imamo problem presuđivanja.“

Poredeći sa zemljama regiona, BiH je na ljestvici ispod Slovenije, Hrvatske Crne Gore i Makedonije. Dijeli mjesto sa Srbijom, a jedino je Kosovo ispod BiH na 111. mjestu.

Posted by on 2013-12-07. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login