Općina Stolac nastavlja sa stipendiranjem studenata

Stolac

Stolac

Općina Stolac će u akademskoj 2011/12. godini, u skladu sa mogućnostima, prema odluci Općinskog vijeća sa XXI redovne sjednice, nastaviti sa stipendiranjem redovnih studenta sa prebivalištem sa područja Općine.

“Za način i kriteriji za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Stolac u akademskoj 2011/12. godini, Općinsko vijeće donijelo je odluku da pravo na stipendiju ostvaruju redovni studenti koji imaju prebivalište u općini Stolac, izuzev studenata prve godine i apsolvenata”, navodi se u saopštenju na službenoj web stranici Općine.

Stipendije će se dodijeliti na osnovu Javnog konkursa kojeg će raspisati načelnik Općine. Bespovratni iznos stipendija u akademskoj 2011/12. godini će biti 400,00 KM.

Broj stipendija utvrdit će načelnik Općine, ovisno o prilivu budžetskih sredstava.

U akademskoj 2010/11. godini općina Stolac je osigurala sredstva za dodjelu 108 stipendija, a iznosi dodijeljene stipendije su bili 400,00 KM.

Posted by on 2012-03-30. Filed under Stolac, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login