Osnivanje Fonda za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu

Sarajevo, UniverzitetManifestacija „Univerzitetska berza“ će biti održana u petak 30. marta 2012. godine sa početkom u 14,00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II).

U okviru tradicionalne manifestacije „Univerzitetska berza“ koju Univerzitet u Sarajevu organizira već petu godinu, a s ciljem uspostavljanja tješnje saradnje između Univerziteta i privrednih subjekata, ove godine ćemo se javnosti predstaviti sa „Fondom za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu“.

Osnivanje Fonda predstavlja historijsku prekretnicu u naučnoistraživačkom i umjetničkom radu našeg univerziteta, a sredstva iz Fonda će se koristiti za finansiranje naučnoistraživačkih i umjetničkih projekata, koji će direktno pojačavati referentnost nastavnika i saradnika Sarajevskog univerziteta. To će biti solidna podrška za učešće naših saradnika na međunarodnim naučnim projektima, te će Univerzitet kao cjelina postajati referentnija institucija. Značajno je da će ovaj projekat podržati svi oni stručnjaci koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na Sarajevskom univerzitetu, kao i nastavnici i saradnici, te predstavnici brojnih vladinih i nevladinih organizacija.

Posted by on 2012-03-29. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login