Političke igre: Agencija za lijekove pet godina bez direktora i zamjenika

Bosna i Hercegovina, BiH, lijekoviRamo Rustemović, predsjednik Sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine poziva političare da se uozbilje.

Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine već pet godina nema direktora i zamjenike.

Ramo Rustemović, predsjednik Sindikata Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine kaže da ova institucija hronično ne može dobiti novo rukovodstvo i to je veliki problem za rad Agencije.

“Agencija za lijkove BiH osnovana je je Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima osnovana je 2008. godine, a počela je sa radom 2009. godine sa sjedištem u Banjaluci,Kontrolni laboratorij Agencije je u Sarajevu. Kontrolni laboratorij u Sarajevu je član EDQM-a Evropskog direktorata za kvalitet lijekova i zaštitu zdravlja, koji egzistira na nivou Vijeća Evrope. Kontrolni laoratorij u sklopu Agencije sudjeluje u radu Evropskih regulatornih tijela za lijekove(EDQM-a,Mreža službenih laboratorija za kontrolu kvaliteta lijekova Vijeća Evrope(OMCL)”, rekao je Rustemović za BUKU.

Dodaje da su njihove dvije magistre farmacije upravo dobile stalni radni angažman u EDQM kao vrsni stručnjaci u svojoj oblasti, a one su dobri ambasadori struke i države BiH.

On kaže da su upravo obavješteni od strane Ministarstva civilnih poslova BiH da je okončana konkursna procedura o izboru i utvrdjivanje rang liste najboljih kandidata za imenovanje direktora i zamjenika Agencije za lijekove BiH upućena na Vijeće ministara BiH na potvrđivanje.

 

“Javni oglas za izbor i imenovanje direktora i zamjenika objavljen je 06.11.2015. Za VD Direktora Agencije imenovan je dr. Aleksandar Zolak, a pozicija zamjenika direktora je upražnjena već pet godina.Tačka dnevnog reda oko imenovanja direktora i zamjenika je stavljena prošle godine na sjednicu Vijeća ministara i na insistiranje ministra Bevande Vjekoslava skinuta sa dnevnog reda, a mi predpostavljamo da se to desilo zbog političkog nedogovara”, kaže Rustemović.

Rustemović kaže da direktno za ovo neimenovanje smatraju odgovornim pedsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, jer on ništa nije poduzeo da se ova agonija Agencije okonča.

“Redovno smo ga oko ovog problema obavještavali upućivali zahtjeve, apele i lično ćemo ga smatrati odgovornim za normalno ne funkcionosanje institucije koja je još jučer trebala imati redovno rukovodstvo. Zbog nepostojanja izabranog direktora i zamjenika direktora Agencije nikada na dnevni red nije došao novi Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta a nije ni bilo inicijativa u smislu popravljanja materijalnog statusa uposlenih u Agenciji”, kaže za BUKU Ramo Rustemović.

On ističe da je za rad Agencije neophodan prijem novih zaposlenika pošto će u skorije vrijeme doći do smjene generacija gdje će veliki broj zaposlenih otići u penziju.

“Stručno vijeće koje kontroliše i nadzire rad Agencije je također premašilo sve mandate čak i one tehničke koje ne poznaje pravna struka. Nisam siguran da ovakav sastav Stručnog vijeća nam je od posebne pomoći za rad i funkcionisanje Agencije”, ističe Rustemović.

Na kraju kaže da bi političari trebalo da se uozbilje, jer se radi o stručnoj agenciji i treba je izmjestiti od politike, jer lijekove koriste svi – i ministri, političari i direktori.

Posted by on 2017-07-06. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login