Popis stanovništva 2013: Konačne liste 25. avgusta

BiH, popis stanovništvaKandidati koji su se prijavili na javni poziv za popisivače i općinske/gradske instruktore mogu provjeriti u općinskim popisnim komisijama nalazi li se njihovo ime na preliminarnim listama kandidata koji će raditi na popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine u oktobru.

Vrednovanje i rangiranje kandidata, kao i objavu preliminarne liste onih koji su zadovoljili kriterije za popisivače i općinske/gradske instruktore vrše općinske popisne komisije, kazali su iz Agencije za statistiku BiH.

Od ukupno 61.133 prijavljena kandidata, bit će izabrano 18.879 popisivača i 2.464 općinska instruktora, te po 20 posto rezervnih kandidata koji će biti angažirani u slučaju odustajanja nekog od izabranih kandidata.

Pri izradi preliminarne liste kandidata, općinske komisije prvo utvrđuju, u skladu s procedurama za izbor popisnih organa i osoblja koje će biti angažirano u popisu, eliminacijski prag ispod koga se eliminiraju kandidati koji imaju nula bodova za opći dojam, kandidati za popisivače koji su dobili manje od 0,5 bodova za rukopis i oni protiv kojih se vodi kazneni postupak.

Od preostalih kandidata koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva i prešli su eliminacijski prag, birat će se oni koji će raditi na popisu, istakli su iz Agencije za Oslobođenje, te dodali da će konačne liste kandidata koji će raditi na popisu biti objavljene do 25. avgusta na internet-stranicama Agencije za statistiku BiH, federalnog Zavoda za statistiku i Zavoda za statistiku Republike Srpske.

Za dodatna objašnjenja kandidati se mogu obratiti nadležnoj popisnoj komisiji lokalne samouprave ili entitetskom zavodu za statistiku, a za Brčko distrikt Agenciji za statistiku BiH.

Popis će se provesti od 1. do 15. oktobra. Kompletan proces priprema i popisa stanovništva u BiH državu će koštati oko 46,5 miliona KM.

Posted by on 2013-08-16. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login