Privodi se kraju izgradnja Azilantskog centra u Delijašu

 Trnovo,  DelijašZavršetak radova na izgradnji Azilantskog centra u mjestu Delijaš, u Općini Trnovo, očekuje se najkasnije do ljeta 2014. godine.

Pomoćnik ministra sigurnosti BiH za azil Marijan Baotić kazao je Agenciji Fena da će u ovaj Azilantski centar biti smješteni isključivo stranci koji na granici pri ulasku u BiH iskažu namjeru za međunarodnom zaštitom (azilom), ili to učine na teritoriji BiH nakon što uđu u BiH. Kriteriji koji se odnose na ovu kategoriju migranata su propisani u Konvenciji UN-a o statusu izbjeglica iz 1951. godine i poboljšani putem njenog Protokola iz 1967. godine, kojima je BiH pristupila i potpisala ih kao punopravna članica UN-a, a definisani su i u okviru Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu.

“Centar za prihvat i smještaj osoba koje zatraže međunarodnu zaštitu – azil u BiH će u potpunosti zadovoljavati sve standarde koji se odnose za ovu kategoriju objekata i imati i veće standarde u odnosu na zemlje regije, pa možemo slobodno reći i na neke zemlje EU-a”, kazao je Baotić.

Do sada je završena izgradnja objekata za smještaj, prijavnice i zgrade za prvi prihvat i smještaj osoba pod međunarodnom zaštitom (azilom), restorana za ishranu, ambulante, upravne zgrade centra (objekt za registraciju, intervju, besplatnu pravnu pomoć, kao i za potrebe UNHCR-a u BiH i nevladinih organizacija koje su uključene u proces međunarodne zaštite u BiH), kotlovnice za zagrijavanje centra, vodovodne mreže i kaptaže za snabdijevanje centra vodom, sistem vatrodojave – PPZ zaštite, te je dovedena električna energija i telefonska mreža u Centar.

“Ostalo je još da se dovrši dio građevinskih radova na vanjskom uređenju centra i nabavka opreme za useljenje osoba koje traže međunarodnu zaštitu (azil) u BiH. Od ukupno odobrenih sredstava u budžetu Ministarstva za navedene svrhe ostalo je još 615.820 KM, čime bi se stekli uslovi za njegovo otvaranje i centar bio stavljen u funkciju”, kazao je Baotić.

Naveo je da se završetak radova očekuje najkasnije do ljeta 2014. godine. Centar će imati 150 kreveta, uz mogućnost proširenja kapaciteta ukoliko bi to moralo da se učini (iznenadan priliv migranata koji traže azil izazvan sukobima i drugim vidovima diskriminacije u zemlji porijekla). Baotić navodi da je trenutni kapacitet dovoljan za dosadašnji priliv i broj zahtjeva za međunarodnu zaštitu u BiH u posljednje četiri godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.022.305 KM, od toga putem Delegacije Evropske unije u BiH (IPA) obezbijeđeno je 2.933.745 KM, a ostatak od 2.088.560 KM iz budžeta Ministarstva sigurnosti BiH.

Posted by on 2014-02-02. Filed under Trnovo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login