Prodaje se poslovna zgrada ‘Hidrogradnje’ u Sarajevu

Hidrogradnja

Hidrogradnja

Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavila je 18. septembra javni poziv za prodaju poslovne zgrade Direkcije “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo, u Sarajevu u ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19, metodom neposredne pogodbe.

Prodavalac je “Hidrogradnja” d.d. Sarajevo, putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Početna cijena prodaje poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem iznosi 18.200.000 KM, saopćeno je danas iz Hidrogradnje.

Sredstva ostvarena prodajom poslovne zgrade s pripadajućim zemljištem koristit će se namjenski za uplatu doprinosa za PIO/MIO uposlenika Hidrogradnje d.d. Sarajevo, u skladu sa Sporazumom sa Poreskom upravom FBiH, a ostatak sredstava za sanaciju Hidrogradnje d.d. Sarajevo.

Vlada Federacije BiH je odlukom od 25. jula ove  godine dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o prodaji imovine kroz postupak male privatizacije.

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Ponuda se podnosi neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina br. 41, Sarajevo do 3. oktobra do 16 sati u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačen naziv predmeta prodaje.

U koverti se uz ponudu dostavlja dokaz o izvršenom plaćanju depozita (garancije) i naknade za učešće.

Posted by on 2013-09-21. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login