Provjerite šta sve smijete da prenesete preko granice prije odlaska na godišnji odmor

Hrvatska, granicaLjeto je sve bliže, a sa njim i sezona godišnjih odmora, zbog čega svi koji planiraju da putuju izvan BiH treba pažljivo da spakuju kofere kako bi izbjegli neprijatne situacije sa graničarima.

Bilo da na izabranu destinaciju krećete automobilom, autobusom ili avionom, važno je da se dobro informišete i pripremite prije polaska na put, jer se pravila koja vladaju na graničnim prelazima moraju poštovati.

U Upravi za indirektno-oporezivanje BiH (UIO BiH) kažu da se preko granice mogu prenijeti samo hermetički upakovane namirnice i hrana namijenjena za jednokratnu ličnu upotrebu. U EU je zabranjeno unošenje mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda.

“Putnici lijekove mogu prenijeti preko granice, ali u količinama neophodnim za uobičajene terapije i uz obavezno posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije”, ističu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Putnici koji u Hrvatsku krenu na ljetovanje mogu sa sobom ponijeti lijekove koje će najduže koristiti mjesec, i uz to moraju posjedovati nalaz, potvrdu doktora ili recept.

Lični prtljag nije ograničen vrijednošću i količinom, a odnosi se na svaku osobu – putnika koji ulazi u carinsko područje, bez obzira nosi li je sa sobom ili dolaszi posebno.

U okviru ličnog prtljaga mogu se unijeti sljedeći proizvodi u propisanim količinama uz oslobađanja od plaćanja carine:

a) duhan i duhanski proizvodi: do 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigare težine do 3 g po komadu) ili 50 cigara ili 250 g duhana za pušenje, odnosno, srazmjerna kombinaciju navedenih količina duhanskih proizvoda;

b) alkohol i alkoholna pića: destilovana i žestoka alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22 %, etilni alkohol s udjelom alkohola od 80 % i više(1 litra) ili destilovana i žestoka alkoholna pića, aperitivi iz vina ili alkohola i slična pića s udjelom alkohola 22 % i manje te pjenušava i desertna vina do 2 litre te ostalo vino (2 litre), odnosno, odgovarajuća srazmjerna kombinacija količine navedenih pića;

c) parfemi do 50 ml i toaletne vode do 25 ml;

d) lijekovi i medicinski proizvodi u količini neophodnoj za putnikove lične potrebe, uz medicinsku dokumentaciju – istorija bolesti (prema mišljenju Ministarstva zdravstva i socijalne zaštite neophodnim lijekovima smatra se količina potrebna najduže za jednomjesečnu uporabu);

e) homeopatski proizvodi (čajevi, tinkture, kapljice, ampule, kapsule, masti, kreme i sl.): najviše jedno pakovanje.

Pravila koja važe u Srbiji

Lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina i pod njim se podrazumijeva roba (u razumnoj količini) za ličnu upotrebu koja je putniku neophodna za vrijeme njegovog putovanja (obuća, odjeća, higijenske potrepštine itd.). Vrsta i količina robe u u ličnom prtljagu mora biti nekomercijalne prirode .

Akcizna roba (duhan, alkohol)

U vazdušnom i pomorskom saobraćaju dozvoljeno je od duhanskih prerađevina nositi:

200 cigareta ili

100 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu) ili

50 cigara ili

250 grama duhana za pušenje

U drumskom saobraćaju dozvoljeno je od duhanskih prerađevina nositi:

40 cigareta ili

20 cigarilosa (težine do 3 grama po komadu) ili

10 cigara ili

50 grama duhana za pušenje

Lica starija od 17 godina u ličnom prtljagu mogu prenijeti:

1 litar alkoholnog pića sa udelom alkohola većim od 22% vol. ili
2 litre alkoholnog pića sa udelom alkohola manjim od 22% vol. ili
4 litre vina ili
12 litara piva
Hrana

Nije dozvoljen unos mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda iz zemalja koje nisu članice EU, a dozvoljeno je sa sobom ponijeti do 2 kg mlijeka u prahu za bebe ili hrane za bebe ili hrane za posebne potrebe, kao i do 2 kg hrane za kućne ljubimce.

Unos lijekova

Unošenje gotovih lijekova za lične potrebe putnika moguće je u količinama neophodnim za uobičajenu terapiju i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prepis istorije bolesti, potvrda jlekara).

Unos i iznos novca

Na temelju Uredbe Evropske komisije 1889/2005 o kontroli gotovine prilikom ulaska i izlaska sa područija EU, putnici su obavezni da prilikom ulaska ili izlaska prijave carinskoj službi gotovinu koju nose sa sobom i to u iznosu od 10.000 evra ili više (odnosno u protivvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja, kao što su na primjer čekovi).

Šta treba da znate kada putujete u Crnu Goru ?

Uz lični prtljag je oslobođen od plaćanja uvoznih dažbina u Crnu Goru možete unijeti i 200 cigareta ili

50 cigara ili 100 cigarilosa ili 250g duhana.

Moguće je unijeti razumne količine hrane, namijenjene za lične potrebe putnika, koja čini dio putničkog prtljaga i namijenjena je korišćenju tokom putovanja. Za tu hranu nije potrebna propisana međunarodna sanitarna potvrda (sertifikat). Ostali proizvodi podliježu kontroli i moraju posedovati odgovarajuće sertifikate.

Dozvoljenom vrstom i količinom hrane, koja se koristi tokom putovanja, a koja se može unijeti na teritoriju Crne Gore smatraju se:

proizvodi za ishranu djece i dijetetska hrana koja se koristi iz medicinskih razloga, pod uslovom da ti proizvodi ne zahtijevaju posebne uslove čuvanja, da su deklarisani, neoštećene ambalaže, osim u slučaju da se trenutno koriste;
svježe voće i povrće (osim krompira) ukupne težine do 5kg;
sušeno voće, povrće, sušene gljive, sirova kafa, kakao u zrnu, čajevi ukupne težine do 1kg;
alkoholna pića u originalnoj ambalaži, deklarisana, u ukupnoj težini do 1 litra;
ostala pića u originalnoj ambalaži, deklarisana u ukupnoj količini do 5 litara
flaširana voda u originalnoj ambalaži deklarisana, u ukupnoj količini do 5 litara.
kombinovana i ostala hrana koja je u originalnoj ambalaži, deklarisana, koja ne zahtijeva poseban režim čuvanja,osim ako se trenutno koristi u ukupnoj količini do 1 kg.
Lice koje ulazi u zemlju ili iz nje izlazi, može nositi razumnu količinu lekova koja mu je potrebna za ličnu upotrebu ili za životinju koju unosi, najviše za 6 mjeseci.

Posjedovanje lijeka koji sadrži opojnu drogu bez odgovarajuće medicinske dokumentacije ili neprijavljivanje lijeka predstavlja prekršaj, a takav lijek se oduzima i zadržava pod posebnim nadzorom.

Rezident, odnosno nerezident može da, bez prijavljivanja carinskom organu, fizički unese u Crnu Goru odnosno iznese iz Crne Gore gotov novac, u evrima i/ili valuti koja nije evro, u ukupnom iznosu, odnosno protivvrijednosti iznosa do 10.000 evra.

Platne kartice i drugi slični prenosivi instrumenti plaćanja moraju se prijaviti carinskom organu prilikom unošenja, odnosno iznošenja iz Crne Gore.

Putovanja sa kućnim ljubimcem

Svi koji godišnje odmore ne žele provesti bez kućnih ljubimaca, dodatno moraju spremiti i svoje male prijatelje.

“Neophodno je imati validni pasoš, koji izdaje uprava za veterinu pod određenim brojem. Dobijanje pasoša u vezi je sa elektronskom identifikacijom, odnosno, obilježavanjem, na primjer psa mikročipom “, objašnjavaju u UIO BiH.

Pored mikročipa, životinje koje se prenose preko granice treba da imaju potvrdu o vakcinaciji protiv bjesnila kao i sertifikat koji se radi minimum mjesec nakon vakcinacije.

“Potrebno je obaviti i klinički pregled neposredno prije puta (48 sati) kod veterinara i tu potvrdu kao i ostale prethodno obezbijeđene potvrde priložiti veterinarskoj inspekciji za finalni sertifikat za putovanje životinja u zemlje EU”, navode u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Agencije upozoravaju na poštovanje pravila

U banjalučkoj turističkoj agenciji “Cepter pasport” kažu da sve klijente prije polaska na putovanje obavezno upozore da moraju poštovati određena pravila prilikom putovanja.

” Skrenemo im posebno pažnju na težinu prtljaga ukoliko se ide čarter ili redovnim letovima, kao i šta sve mogu u avion unijeti kao ručni prtljag “, ističu u ovoj agenciji.

Ista situacija je i u ostalim agencijama. Uglavnom, kako kažu, nastoje putnike savjetovati kako izbjeći potencijalne neprijatnosti koje mogu da se dese na svakom putovanju.

Novac i parfemi

Novac, kreditne kartice, putne čekove i sve ostalo što ima novčanu vrijednost, u agencijama savjetuju putnicima da bi trebalo nositi u ručnom prtljagu.

“Ako izgubite novac u predatom prtljagu, aviokompanije nisu obavezne nadoknaditi taj gubitak”, upozoravaju iz agencija. Isto tako, parfemi ili gelovi koje nose na put ne smiju biti veći od 100 mililitara, ukoliko putnici nisu spremni da rizikuju da im budu oduzeti na aerodromu.

Posted by on 2017-05-20. Filed under Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Tuzla, Vijesti iz BH gradova, Zenica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login