Prva sudska presuda za mobing u BiH

mobing Osnovni sud u Prijedoru donio je prvostepeno rješenje kojim je okrivljeni, šef Teritorijalne vatrogasne jedinice u Prijedoru proglašen odgovornim i novčano kažnjen što je uznemiravao vatrogasca-vozača na radnom mjestu “ponavljanjem radnji koje imaju ponižavajući efekat na žrtvu, a čija je svrha ili posljedica degradacija radnih uslova ili profesionalnog statusa zaposlenog”, prenose Manjine.ba.

Ovo je prva sudska odluka u našoj zemlji za mobing i viktimizaciju, kao i prva odluka donešena po zahtjevu Institucije Ombudsmena BiH. Ombudsman je zahtijevao pokretanje prekršajnog postupka i to prema ovlaštenjima koja ova Institucija ima u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije u BiH.

“Ombudsmeni BiH izražavaju čvrsto uvjerenje da će se nastaviti praksa sankcionisanja mobinga kao oblika nefizičkog zlostavljanja na radnom mjestu, kao i da će prva sudska odluka u BiH za mobing i viktimizaciju uticati na odgovorno ponašanje poslodavaca prema zaposlenima u privatnom i javnom sektoru, te poslati snažnu poruku građanima da postoje mehanizmi zaštite od mobinga i ohrabriti ih da prijave takve slučajeve”, izjavili su Ombudsmani nakon ove presude.

Ombudsmani BiH su centralna institucija za zaštitu od diskriminacije. Ombudsmani mogu djelovati samo na osnovu preporuka, a u slučajevima najgrubljih kršenja prava građana Institucija je ovlaštena da pokrene sudske postupke. Područje djelovanja je zaštita, prevencija i promocija ljudskih prava. Ključnu ulogu u sankcionisanju slučajeva kršenja Zakona o zabrani diskriminacije imaju sudovi, jer svojim presudama utvrđuju da li je određeno postupanje diskriminatorno.

Posted by on 2012-07-14. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login