RS: Prihodi od kockanja veći za 12 posto

kockanjeBudžetski prihodi u RS-u ostvareni po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću tokom jedanaest mjeseci 2013. godine iznosili su 14.730.910 KM i za 12,87 posto su veći u odnosu na isti period 2012. godine, kada je ostvaren prihod u iznosu od 13.051.762 KM.

Službenik za odnose s javnošću u upravi za igre na sreću RS Danijela Kovačević rekla je Srni da je tokom jedanaest mjeseci 2013. godine samo po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću na automatima ostvaren budžetski prihod u iznosu od 5.268.777 KM, kao i budžetski prihod po osnovu naknada za priređivanje kladioničkih igara na sreću u iznosu od 5.496.248 KM.

Prema podacima Republičke uprave za igre na sreću, na teritoriji Republike Srpske registrovano je ukupno 514 kladionica, 388 automat klubova i 451 terminal za priređivanje elektronskih igara na sreću.

U ukupno 388 automat klubova za priređivanje igara na sreću registrovano je 4.484 automata za igre na sreću.

“Tokom 2013. godine inspektori Odjeljenja za inspekcijski nadzor, Republičke uprave za igre na sreću realizovali su ukupno 754 inspekcijskih nadzora kod pravnih i fizičkih lica, prilikom kojih je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o igrama na sreću, izrečeno 103.400 KM novčanih kazni, te je podneseno pet zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka nadležnim sudovima u Republici Srpskoj protiv ukupno 11 lica”, rekla je Kovačević.

Prema njenim riječima, u istom periodu inspektori su oduzeli ukupno 176 predmeta korišćenih za nelegalno priređivanje igara na sreću od kojih 103 automata za igre na sreću, više kompleta tehničke opreme za priređivanje kladioničkih i elektronskih igara na sreću, kao i dva stola sa pripadujućom opremom za priređivanje igre na sreću kartama “Texas Holdem Poker”.

“Zahvaljujući kontinuiranoj i dobroj saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske i Republičkim inspektoratom ostvarili smo značajne rezultate u domenu otkrivanja i sankcionisanja prekršaja iz oblasti igara na sreću, kao i prekršaja koji se odnose na učešće maloljetnika i djece u igrama na sreću”, naglasila je Kovačević.

Ona je navela da je ta saradnja ostvarena tako što su njihovi službenici na terenu otkrivali objekte u kojima se ilegalno priređuju igre na sreću ili su u tim objektima prisutni maloljetnici i učestvuju u tim igrama o čemu su sačinjavane informacije i prosljeđivane na dalje postupanje ovoj upravi, koja je u svim slučajevima inicirala prekršajno procesuiranje fizičkih, pravnih i odgovornih lica za naprijed navedene prekršaje.

Ona je dodala da su tokom 2013. godine inspektori Odjeljenja za inspekcijski nadzor Uprave za igre na sreću otkrili i ilegalno priređivanje klasičnih nagradnih igara, nagradnih igara putem telekomunikacionih sistema, kao i zabavnih igara zbog čega su pokrenuti prekršajni postupci protiv fizičkih, pravnih i odgovornih lica.

“Značajno je napomenuti da je Zakonom o igrama na sreću bila propisana obaveza priređivača igra na sreću na automatima da do 31. decembra 2013. godine izvrše certifikaciju automata, što će u narednom periodu usloviti pojačano angažovanje inspektora Uprave u vršenju inspekcijskih nadzora usmjerenih na kontrolu ispunjenosti uslova i zakonitosti priređivanja igara na sreću na automatima za igre na sreću”, dodala je Kovačević.

Prema njenim riječima, aktivnosti Republičke uprave za igre na sreću, realizovane u prethodnom periodu, u značajnoj su mjeri doprinijele uređivanju stanja u oblasti priređivanja igra na sreću u Republici Srpskoj i smanjenju obima ilegalnog priređivanja igara na sreću.

Aktivnosti Republičke uprave za igre kao rezultat imale su i povećanje broja licenciranih priređivača igara na sreću i povećanje budžetskih prihoda.

Inspektori ove uprave i u narednom periodu, uključujući i predstojeće božićne praznike, nastaviće sa intenzivnim, planskim provođenjem inspekcijskih nadzora u cilju otkrivanja prekršaja iz oblasti igara na sreću.

Posted by on 2014-01-08. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login