Sarajevo domaćin regionalnog skupa o pravima Roma

Civil rights defendersRegionalna trodnevna konferencija “Dekada inkluzije Roma u BiH: Izazovi i mogućnosti” biće održana u Sarajevu od 27. do 29. novembra i okupiće 35 aktivista romskih organizacija iz BiH, Srbije i Albanije u nastojanju da poboljša njihove kapacitete u borbi protiv stereotipa, diskriminacije i zločina iz mržnje.

“Problemi na koje romska zajednica nailazi u regionu su slični, mada se mogu manifestovati na različite načine. Stoga je razmjena iskustava veoma bitna, da bi naši partneri mogli da se upoznaju sa teškoćama koje su pred njima u borbi za jednakost i poštovanje ljudskih prava Roma”, poručio je uoči ove konferencije predstavnik Udruženja “Civil rights defenders” Adi Sinani.

Teme o kojima će se na ovom skupu raspravljati uključuju problem diskriminacije, govora mržnje i zločina iz mržnje, kao i regionalne i lokalne mehanizme u borbi protiv diskriminacije.

Konferencija uključuje i trening o efikasnoj upotrebi komunikacija.

Dekada inkluzije Roma je međunarodna inicijativa koja spaja vlade, međuvladine i nevladine organizacije, kao i predstavnike romskih organizacija civilnog društva.

Dekada je zajednička aktivnost evropskih vlada u suzbijanju stereotipa i diskriminacije protiv Roma i fokusira se na pitanja poput zapošljavanja, zdravstva i prava na stanovanje i obavezuje vlade da reaguju, imajući u vidu pitanja poput siromaštva, diskriminacije i roda.

Na ovaj skup, čiji je organizator Udruženje “Civil rights defenders” pozvani su predstavnici Delegacije EU u BiH, Kancelarije Savjeta Evrope u BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Posted by on 2014-11-27. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login