Sarajevo: Zagađenje zraka i dalje kritično

Sarajevo: Zagađenje zrakaSarajevo: Nevladina organizacija “Eko akcija” saopćila je da mjere koje je kantonalna vlada objavila u subotu povodom zagađena zraka u Sarajevu neće dati rezultate.

Napominje i da se mjere stidljivo pomaljaju iako je u gradu već izvjesno vrijeme zagađen zrak.

“Tokom nekoliko proteklih dana, vrijednosti zagađenja lebdećim česticama su premašivale maksimalno dozvoljene vrijednosti skoro deset puta (487µg/m3 i 487 µg/m3, srednje dnevne koncentracije PM10), zabilježene na stanici za mjerenje u Alipašinoj ulici, u odnosu na dozvoljenih 50 µg/m3, odgovaraju najgoroj mogućoj ocjeni zagađenosti zraka ‘Opasno’ na skali državne Agencije za zaštitu okoliša (EPA) Sjedinjenih Američkih Država. Ovi podaci su više nego alarmantni” – ističe u saopćenju “Eko akcija”.

Zaključuje da vlast nema volje ni kapaciteta da se nosi s ovim problemom i da će, ukoliko i dalje izostanu odgovarajuće dugoročne i kratkoročne učinkovite mjere, zagađenje zraka u Sarajevu u sljedećim godinama biti sve gore a štete po zdravlje stanovništva nemjerljive.

“Zagađenje kritično, mjere još kritičnije”, navedenoo je iz “Eko akcije” povodom u subotu objavljenih mjera.

“Jučerašnja odluka o interventnim mjerama, koju je donijelo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša, izvanredno pokazuje svu površnost pristupa problemu zaštite čistoće vazduha u Sarajevu. Zadnja epizoda zagađenja, s kratkim prekidima, traje već preko dvadeset dana. Još 1., a zatim i 5. decembra, izmjerene srednje dnevne vrijednosti zagađenja lebdećim česticama, koje u ovom trenutku predstavlja najveći problem u Sarajevu, bile su šest, odnosno sedam puta veće od maksimalno dozvoljenih” – navodi “Eko akcija”.

Ta socijacija analizirala je u nedjelju u saopćenju svaku od predloženih mjera Ministarstva: nalog policiji i inspekciji da isključuju vozila bez katalizatora, zahtjev Toplanama i vlasnicima kotlovnica da smanje zagrijavanje stanova za jedan stepen, komunalnim preduzećima da smanje upotrebu radnih vozila bez katalizatora, GRAS-u da u saobraćaj uključi što više trolejbusa i tramvaja te, ako se stanje pogorša, potpuno isključi autobuse iz saobraćaja, a građevinskim preduzećima da smanje emisiju prašine tokom izvođenja radova.

Nijedna od mjera neće dati rezultate, tvrdi “Eko akcija” i napominje da se problem koji bi ovim trebalo rješavati ogleda u zagađenju lebdećim česticama kao smjesi čvrstih tvari i kapljica.

“Pojavljuju se u širokom rasponu veličina. One manje od 10 mikrometara u promjeru (manje od širine jedne dlake ljudske kose) toliko su male da se mogu probiti duboko u pluća. Na taj način, mnoge hemikalije opasne po ljudsko zdravlje bivaju prenošene do naših unutrašnjih organa, uzrokujući širok niz oboljenja od kojih neka završavaju smrću, uključujući rak (posebno rak pluća), moždani udar kao i oštećenja na bebama dok su još u majčinoj utrobi.

Postoji jaka veza između zagađenja sa PM10 i većine bolesti organa za disanje, bolesti srca, čak i povećane smrtnosti. Ovi učinci mogu biti posljedica već kratkotrajne izloženosti (obično tokom 24 sata, ali već i u razdobljima kraćim od jednog sata) i dugotrajne izloženosti, tokom jedne ili više godina” – navodi se u saopćenju.

Glavni izvori lebdećih čestica, tvrdi asocijacija, jesu motorna vozila, pretežno ona s dizel motorima, termoelektrane, loženje drveta i uglja u individualnim ložištima i toplanama, šumski požari, spaljivanje poljoprivrednih površina, neki idustrijski procesi i svi ostali procesi sagorijevanja.

Lebdeće čestice također nastaju operacijama drobljenja i mljevenja, kao i prašina na cesti od saobraćanja motornih vozila.

U Sarajevu se obavljaju kontinuirana mjerenja zagađenja zraka od polutanata prisutnih u zraku na tri lokacije: Alipašinoj ulici, Otoci i Bjelavama. Postoji i jedna mobilna stanica koja po potrebi zagađenje može mjeriti i u drugim dijelovima grada.

Stanice bi trebale mjeriti zagađenje zraka od sljedećih polutanata: sumpornog dioksida, azotnih oksida, lebdećih čestica manjih od 10 um, ugljenmonoksida i ozona. Da bi se više saznalo o samim izvorima zagađenja lebdećim česticama, tj. koji izvori u kojoj mjeri sudjeluju u ukupnom zagađenju, na osnovu čega se onda mogu planirati odgovarajuće mjere, u svijetu se rade i analize sastava i porijekla lebdećih čestica. Kod nas takve analize nisu nikada rađene, navodi “Eko akcija”.

Postoji samo studija iz 2012. godine (“Registar emisija u zrak”, CETEOR) u kojoj su date tek vrlo grube procjene uzročnika emisija.

Prema toj studiji, saobraćaj se smatra odgovornim za tek deset posto emisije lebdećih čestica, ostatak dolazi iz javnog sektora, industrije i individualnih ložišta.

“O tome koliko u trenutnom zagađenju npr. učestvuju emisije iz termoelektrane Kakanj, saobraćaja, individualnih ložišta, državnih i privatnih toplana, ostatka industrije itd., možemo samo nagađati” – navedeno je iz te asocijacije.

Analizirajući predložene mjere Ministarstva, ona se između ostalog pita: kako se uopće moglo desiti, da se unatoč svim strateškim planovima, napravljenim još sedamdesetih godina prošlog stoljeća, po kojima se u Sarajevu više ne smiju praviti i koristiti toplane s pogonom na čvrsta goriva, takva postrojenja i dalje grade i nesmetano koriste?

“Površnost s kojom se obavlja posao zaštite zdravlja stanovnika Sarajeva najočitija je u jednoj izjavi ministra prostornog uređenja i okoliša Kantona Sarajevo na kraju jučerašnjeg saopćenja: “Polutanti su povećani na području naselja Otoka i Alipašine ulice, a povećane koncentracije sumpordioksida u zraku izmjerene su jedino na području općine Ilidža. Podaci nisu alarmantni, ali jesu upozoravajući” – ističe asocijacija.

Ona, međutim, tvrdi da je stvarno stanje takvo da su vrijednosti polutanata povećane na cijelom području grada osim kod rijetkih sretnika koji žive iznad gornje granice magle, a da su stanice za mjerenje koncentracije polutanata u zraku jednostavno u naseljima pobrojanim u ministrovoj izjavi.

Posted by on 2013-12-23. Filed under Sarajevo, Vijesti iz BH gradova. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login