Šefica OSCE-a u BiH: Rezultati lokalnih izbora su pokazatelj budućih trendova

Rezultati pokazuju da je biračima jako stalo do načina na koji se upravlja njihovim zajednicama i da su spremni iskoristiti svoje biračko pravo, čak, i pod teškim uvjetima pandemije, ocjenjuje lokalne izbore u BiH Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini (BiH).

Kathleen Kavalec
Kathleen Kavalec

U intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) Kavalec je komentarišući prijetnje, koje je nakon loših izbornih rezultata u Banjaluci izrekao Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), da će prestati sa finansiranjem tog grada sa entitetskog nivoa, rekla da je jedna od temeljnih pretpostavki demokratije miran prenos vlasti, na osnovu iskazane volje birača.

Dodaje da je izborni proces i u prošlosti u opštini Srebrenica bio posebno izazovan, kao i da ova godina nije bila izuzetak u tom smislu, te su prijavljene moguće nepravilnosti prilikom registracije za izbore u Srebrenici. Kavalec takođe podsjeća da izborni proces još nije gotov, da se glasački listići još prebrojavaju.

RSE: Završeni su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini, još se čekaju svi rezultati, kako ocjenjujete izborni proces?

Kavalec: Bio je veliki izazov organizirati izbore ove godine, uzimajući u obzir pandemiju COVID-19 i potrebu da se zaštiti zdravlje svih birača i osoba na biračkim mjestima, a da ne spominjemo početno kašnjenje u dodjeli sredstava za izbore. Uprkos ovim poteškoćama, Centralna izborna komisija BiH (CIK) osigurala je da svi glasači sa pravom glasa imaju priliku da ostvare svoje demokratsko pravo uz odgovarajuće mjere zaštite zdravlja i sigurnosti.

Naravno, izborni proces još nije gotov. Glasački listići se još prebrojavaju, postoji nekoliko zahtjeva za ponovnim brojanjem, kao i mnogo prijavljenih neregularnosti koje se moraju preispitati i procesuirati. CIK ima još mnogo posla da obavi kako bi okončao izborni proces.

Misija OSCE-a u BiH ima povjerenja u tehničke sposobnosti CIK-a, kao što smo ga imali 2002. godine kada smo predali odgovornost za organiziranje i provedbu izbora u BiH u nadležnost CIK-a. Uprkos kompliciranom i, nažalost, politiziranom okruženju, CIK i njegovo tehničko osoblje sposobni su provoditi svoj mandat na pravičan i transparentan način. Mi smo u stalnom kontaktu i partnerskom odnosu sa CIK-om i smatramo da CIK predano radi na rješavanju svih prijavljenih navodnih neregularnosti i pokušaja izborne prevare, kako bi osigurao transparentan i fer izborni proces.

U okruženju u kojem je mnogo građana i građanki izgubilo povjerenje u izborni proces, CIK se suočava sa još jednim izazovom – vraćanje povjerenja građana i građanki u izbore. Zbog toga je Misija podržala sve inicijative koje je poduzeo CIK kako bi osigurao najviši nivo transparentnosti i integriteta izborne administracije, uključujući prenos sjednica CIK-a uživo i poziv građanima i građankama da provjere biračke spiskove za glasanje putem pošte i prijave moguće neregularnosti.

​Ove godine bilo je važno da jeKoalicija “Pod Lupom” rasporedila 2.600 neovisnih promatrača širom zemlje na dan izbora. Prisustvo neovisnih posmatrača jedan je od naboljih načina očuvanja integriteta i vraćanja povjerenja u izbore.

Šta su pokazali rezultati?
RSE: Šta pokazuju, prema Vašem mišljenju, rezultati lokalnih izbora u BiH?

Kavalec: Prvo, rezultati pokazuju da je biračima jako stalo do načina na koji se upravlja njihovim zajednicama i da su spremni iskoristiti svoje biračko pravo čak i pod teškim uvjetima pandemije.

Jasno je da građani i građanke imaju velika očekivanja od svojih općinskih čelnika da se usredsrede na boljitak svojih zajednica. Zapravo, glasanje je jedan od najboljih alata za pozivanje izabranih predstavnika na odgovornost. Omogućava građanima i građankama da izraze zadovoljstvo ili nezadovoljstvo načinom na koji izabrani zvaničnici upravljaju javnim službama koje se finansiraju iz njihovih poreza i da naprave promjene u tom rukovodstvu kada smatraju da je to opravdano.

RSE: U nekoliko velikih gradova, prije svega Sarajevu i Banjaluci, stranke na vlasti su, uglavnom, izgubile vlast, čega je to pokazatelj?

Kavalec: U nekim općinama građani i građanke su nagovijestili da žele vidjeti promjene, dok su u drugim načelnici i gradonačelnici ponovno izabrani s velikim razlikama, što sugerira da su glasači zadovoljni kontinuitetom. Čestitam zvaničnicima kojima su birači povjerili privilegiju i odgovornost služenja građanima i građankama i želim im uspjeh u rješavanju potreba njihovih zajednica.

RSE: Kako komentarišete izjavu Miliorada Dodika da će prestati da finansira Banjaluku sa entitetskog nivoa, budući da je Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) izgubio mjesto gradonačelnika u Banjaluci?

Kavalec: Prije izbora, Misija OSCE-a u BiH pozvala je sve kandidate da ukažu poštovanje i svojim političkim rivalima i biračima, prije, za vrijeme i nakon izbora, te da prihvate konačne potvrđene rezultate izbora.

Jedna od temeljnih pretpostavki demokratije je miran prenos vlasti, na osnovu iskazane volje birača. Izabrani dužnosnici vladaju uz pristanak biračkog tijela i njemu su i odgovorni. Kandidati moraju voditi računa o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu koje su iskazali birači na biračkim mjestima i u svojim predstojećim aktivnostima raditi na konstruktivnom rješavanju problema.

Prijetnje i neprimjereno izražavanje nisu konstruktivni i obično imaju negativne posljedice po osobe koje ih upućuju drugima. Sve političke lidere u BiH pozivamo da svoje poštovanje prema biračima pokažu odgovornim ponašanjem i izbjegavanjem neprimjerenog izražavanja, čak i kada su nezadovoljni rezultatima izbora.

Poziv CIK-u da reaguje na prijave neregularnosti
RSE: Bilo je mnogo žalbi na izborni proces, naročito u opštini Srebrenica, očekujete li da će Centralna izborna komisija riješiti sve žalbe i zašto je to važno?

Kavalec: Misija je zabilježila da su mediji, političke stranke i nevladine organizacije prijavile brojne, navodne, neregularosti na različitim biračkim mjestima, uključujući i u Srebrenici. Pozivamo Centralnu izbornu komisiju, tijela za provođenje zakona i pravosuđe da što prije reaguju. To je jedini način da se ponovo vrati povjerenje u izborni proces u BiH.

RSE: Rezultati izbora u Srebrenici još nisu poznati, Inicijativa „Moja adresa Srebrenica“ je već uputila žalbu CIK-u. Zbog čega su izbori u tom gradu uvijek specifični i zašto se odlučuje uglavnom o imenima, a ne o projektima i boljitku opštine?

Kavalec: Istina je da je izborni proces i u prošlosti u Srebrenici bio posebno izazovan. Ova godina nije bila izuzetak u tom smislu. Bili smo svjedoci prijava o mogućim nepravilnostima prilikom registracije za izbore u Srebrenici i ostalih navodnih neregularnosti, kao što su one u vezi sa registracijom građana i građanki BiH u inostranstvu za glasanje putem pošte.

Mi kontinuirano pozivamo sve građane i građanke da prijavljuju neregularnosti na koje sumnjaju Centralnoj izbornoj komisiji, policiji ili Tužilaštvu. Čini se da se stvara polarizirana atmosfera u Srebrenici svaki put kada se održavaju izbori.

To je nešto što se treba riješiti i zato smo sa kandidatima radili na potpisivanju predizbornog obećanja da će poštovati kodeks ponašanja i poštovanja tokom kampanje. Potičemo političare i kandidate da se suzdrže od retorike podjele i da se umjesto toga usredotoče na projekte i inicijative koji će donijeti koristi svim građanima i građankama Srebrenice.

Pokazatelj budućih trendova
RSE: Šta pokazuje nizak odziv birača, na lokalnim izborima u BiH?

Kavalec: Tačno je da je odaziv birača ove godine bio malo niži, samo oko 50 posto, vjerojatno zbog pandemije. Drugi faktor koji doprinosi niskoj stopi izlaznosti je urušavanje povjerenja u izbore tokom nekoliko prethodnih izbornih ciklusa i rezultirajuća apatija birača.

Mogu se samo nadati da će se napori koje CIK-a ulaže u poboljšanje transparentnosti i pravičnosti izbornog procesa isplatiti većim stopama učešća birača na izborima u budućnosti. Ako građani i građanke uvide da se njihov glas čuje i da su njihovi glasovi zapravo važni, odziv će vjerovatno biti veći u budućim izbornim ciklusima.

Dozvolite mi da napomenem da je Ured OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), na osnovu prethodnih izbornih ciklusa, dao konkretne preporuke o tome kako ojačati kvalitet izbora u BiH, uključujući unapređenje postupaka registracije birača i tačnosti biračkih spiskova. Ovo je ključno pitanje koje treba brzo riješiti. Tačni birački spiskovi presudan su preduvjet za pravilnu procjenu izlaznosti. ODIHR je spreman ponuditi pomoć i savjete kad god su lideri BiH spremni usredotočiti se na izbornu reformu.

RSE: Mogu li lokalni izbori možda biti svojevrsna anketa pred opšte izbore za dvije godine?​

Kavalec: Rezultati lokalnih izbora mogu biti pokazatelj budućih trendova, ali lokalni i opšti izbori se veoma razlikuju po prirodi. Što je još važnije, na kraju, oni koji su izabrani trebaju ispuniti data obećanja i ostvariti promjene za koje su građani i građanke glasali i koje očekuju.

Birači u Bosni i Hercegovini, 15. novembra, birali su 120 načelnika opština, 22 gradonačelnika, novi saziv za 64 opštinska vijeća u Federaciji BiH i 56 skupština opština u Republici Srpskoj.

Izabran je i novi sastav za 14 gradskih vijeća u Federaciji BiH (jedan od dva entiteta), sedam skupština gradova u Republici Srpskoj (jedan od dva entiteta), kao i nova Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine) zasebna administrativna jedinica u BiH).

Za 23 pripadnika nacionalnih manjina su zagarantovana mjesta u 21 opštini. Prvi put ove godine, gradonačelnik Grada Istočno Sarajevo se birao neposredno, u skladu sa izmjenama Izbornog zakona Republike Srpske.

U izbornoj utrci su bile 129 političke stranke i preko 300 nezavisnih kandidata. Na izborima je učestvovalo ukupno 30.809 kandidata, od čega 425 kandidata za načelnike i gradonačelnike, 30.188 kandidata za skupštine opština i gradova i za Skupštinu Brčko Distrikta, te 196 kandidata predstavnika nacionalnih manjina.

Jedini grad u kojem nisu održani izbori je Mostar, čiji će stanovnici na izbore 20. decembra, prvi put nakon 2008. godine.

Posted by on 2020-11-21. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login