Službe za zapošljavanje troše više od 160 miliona KM na administraciju i neefektivne poticaje

Centri civilnih inicijativa

Centri civilnih inicijativa

Centri civilnih inicijativa (CCI) šest mjeseci radili su analizu politika zapošljavanja u BiH, a koja je pokazala da su te politike neefikasne, a više od 160 miliona KM na svim nivoima troši se na administraciju, pasivne mjere i neefektivne poticaje.

Analiza je urađena radi pokretanja inicijativa za hitnim reformama u sektoru rada i zapošljavanja, a tim povodom danas je u Sarajevu organizirana konferencija pod nazivom “Efikasnost politika zapošljavanja u Bosni i Hercegovini: prepreke i šanse”, kojoj je prisustvovalo oko 50 predstavnika svih relevantnih institucija koje se bave zapošljavanjem.

Projekt -menadžer CCI-a i koautor analize Adis Arapović koji je prezentirao višemjesečnu analizu pojasnio je da se 20 posto od 160 miliona KM troši na plaće zaposlenih u javnim službama (Agencija za zapošljavanje BiH, dva entitetska zavoda i Distrikt Brčko te 10 kantonalnih službi) koje zapošljavaju oko 900 osoba.

– Više od 40 posto se troši na takozvane pasivne mjere, uključujući servisiranje zdravstvenog osiguranja i isplatu naknada, a manje od 20 posto ostaje za aktivne politike, odnosno intervencije na tržištu radu i pomoć pri formiranju novih radnih mjesta – kazao je Arapović.

Kao jedan od problema za ovakvo stanje jest činjenica da se zdravstveno osiguranje nezaposlenih servisira u službama za zapošljavanje, što nije slučaj nigdje u zemljama regiona, a budući da je zdravstveno osiguranje Ustavom zagarantirano pravo nije jasno zbog čega radni status ima veze s ostvarivanjem ovog prava.

– Stoga ćemo inicirati da se organiziraju tematske sjednice o nezaposlenosti da bi se izmjestilo finansiranje zdravstvenog osiguranja iz javnih službi za zapošljavanje, ali i da naknade koje se isplaćuju nezaposlenima dobiju smisao, budući da se novac za ovu namjenu prikuplja iz doprinosa po osnovu nezaposlenosti – ističe Arapović.

CCI će inicirati da se 2014. godina proglasi godinom borbe protiv nezaposlenosti, upravo zato jer je ta godina izborna, a da bi se napravile promjene u sektoru zapošljavanja potrebne su samo male zakonske izmjene.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Adnan Delić kazao je novinarima da će ova agencija predložiti konkretne mjere za smanjenje nezaposlenosti, kao, naprimjer, da se na nivou BiH napravi tim koji će raditi na programu politika zapošljavanja u BiH.

– Tako bi se osiguralo da se na nivou BiH program aktivnih politika zapošljavanja brže prilagođavaju potrebama tržišta rada. Drugi prijedlog bi bio da se Agenciji da uloga monitoringa na izdavanju radnih dozvola za strance koji dolaze u BiH – naglasio je Delić.

Ocijenio je da se aktivne politike zapošljavanja na nivou BiH relativno dobro provode, uzimajući u obzir njihove finansijske mogućnosti i stanje tržišta rada u BiH, a da bi se ostvario neki veći efekt trebalo bi osigurati veća finansijska sredstva koja će se namijeniti za aktivne politike zapošljavanja te kadrovsko ojačavanje službi.

Današnji skup dio je kampanje “Posao narodu”, koja je pokrenuta polovinom 2013. godine radi podizanja efikasnosti rada javnih službi za zapošljavanje.

Posted by on 2013-10-28. Filed under Bosna i Hercegovina. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login