Smanjen broj nezaposlenih u dobi do 30 godina

nezaposleniBroj nezaposlenih osoba u Federaciji BiH dobi do 30 godina, sa završenom srednjom školom ili fakultetom, u aprilu 2013. godine smanjen je za 1.805 u odnosu na januar.

Imajući u vidu trenutna ekonomska kretanja i poteškoće na tržištu rada, ovi rezultati se mogu direktno povezati sa programom Federalnog zavoda za zapošljavanje „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo“, čija je realizacija započela u decembru 2012. godine i koji je upravo namijenjen mladima bez radnog iskustva.

Za ovaj program, koji se realizira u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje, Federalni zavod za zapošljavanje je osigurao finansijska sredstva u iznosu od 4.554.000 KM na osnovu kojih je omogućeno sufinansiranje stručnog osposobljavanja za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva za 1.000 nezaposlenih mladih.

S obzirom na to da je jedna od najvećih prepreka za mlade na tržištu rada nedostatak radnog iskustva i nedovoljna osposobljenost za rad u struci, Federalni zavod za zapošljavanje je u okviru svojih mjera aktivne politike zapošljavanja za 2013. godinu planirao realizaciju sličnog programa.

Posted by on 2013-06-11. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login