Statističke mreže u turističkom sektoru jadranskih regiona

Zenica

Zenica

Projekt S.T.A.R. pripada IPA jadranskom programu prekogranične saradnje i osmišljen je u cilju razmjene iskustava u oblasti turizma između zemalja jadranske regije.

Cilj projekta S.T.A.R. je učiniti informacije o turističkom prometu efikasnijim, dostupnijim i pouzdanijim te za jadransko turističko područje osigurati podatke i odgovarajuće alate i na taj način pomoći institucijama da razrade načine na koje će se provoditi državne intervencije u turizmu i donositi nove turističke strategije.

Kao glavni proizvod projekta S.T.A.R. bit će izrađena modularna internet aplikacija sa nizom različitih opcija za obradu i korištenje podataka.

Internet aplikacijom će se omogućiti:

– dobijanje informacija o protoku turista odmah nakon prijave gosta,
– prikupljanje podataka o zadovoljstvu gostiju putem različitih metoda i tehnologija,
– prikaz i korištenje podataka o radnoj snazi u oblasti turizma,
– prikupljanje i korištenje podataka o okolišu,
– pristup objedinjenim podacima na javnom portalu.

Hotelske i druge turističke kompanije će kroz ovu aplikaciju moći automatizirati određene procedure koje imaju u obavezi, od pohranjivanja ličnih podataka gostiju prilikom dolaska, preko obrade i pripreme podataka traženih od strane različitih institucija, do slanja istih putem interneta, elektronske pošte i sl. Jedinstvena forma upitnika koja će se koristiti u svim zemljama, uz mogućnosti prilagodbe i sa dodatnim pitanjima specifičnim za svaku turističku kompaniju, omogućit će prikupljanje podataka o zadovoljstvu gostiju. Cilj je da se kompanijama uključenim u projekt omogući uvid u profil i karakteristike njihovih gostiju. Informacije o zadovoljstvu gostiju će se zajednički naći na portalu projekta i u analitičkoj formi biti ponuđene upravi turističkih kompanija. Na ovaj način hoteli će dobiti mogućnost za upoređivanje, ocjenjivanje, kao i donošenje pouzdanijih odluka u cilju poboljšanja rada i povećanja prometa.

Vjerujemo da će turističke kompanije pokazati spremnost za korištenje novog, regionalno usaglašenog sistema koji nudi ova aplikacija.

Kako bi se karakteristike i potencijali primjene ove aplikacije pokazali u praktičnom i iskoristili u punom smislu, projektom su predviđeni treninzi za predstavnike hotela (operatere), kao i kursevi i radionice sa ciljem sticanja znanja koje je potrebno za njenu upotrebu. Ovakve pokazne događaje u koje će biti uključene kompanije zainteresirane za implementaciju zajedničkog sistema projekt predviđa na svakoj od partnerskih teritorija čime se osigurava jedinstven standard za obradu, korištenje i razmjenu podataka. Promoviranjem i usvajanjem novog, bržeg i ekonomičnijeg načina  prikupljanja podataka iz oblasti turizma unapređuje se kvalitet turističke ponude i razvoj iste.

S.T.A.R. predstavlja početak novog načina rada koji će turističkim kompanijama i operatorima obezbijediti direktnu korist zahvaljujući sve širim mogućnostima za korištenje uporedivih podataka iz cijelog jadranskog područja. S.T.A.R. treba da postane ne samo dobar statistički instrument, nego i koristan alat za promociju i širenje dobrih praksi.

S.T.A.R., poput zvijezde po čemu je i dobio ime, očekuje da najbolja područja privuku ona manja kako bi se cijeli jadranski turistički sistem usklađeno kretao oko svog zajedničkog kulturnog i prirodnog naslijeđa.

Biznis servis centar predstavlja partnera u realizaciji projekta na području Zeničko-dobojskog kantona i pruža podršku u ostvarivanju njegovih ciljeva.

Više informacija o projektu se možete dobiti:

– u Biznis servis centru ZDK (Kučukovići 2, bsczdk@bih.net.ba, 032 449 920),
– na web stranici projekta: http://www.startourism.eu

Posted by on 2013-08-26. Filed under Vijesti iz BH gradova, Zenica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login