Sve više žena na čelu britanskih kompanija

žena, posaoZahvaljujući mjerilima koje je postavila britanska Vlada, na vodećim pozicijama među 100 najvećih kompanija u toj zemlji, više je žena nego ikada.

Ipak, put prema postizanju potpune ravnopravnosti i dalje je dug, ne samo u Velikoj Britaniji već širom razvijenog svijeta.

U dvoranama rezervisanim za sastanke upravnih i izvršnih odbora sve je više žena.

Među 100 vodećih britanskih kompanija, prema posljednjem izvještaju, više ne postoji nijedan upravni odbor u kojem sjede isključivo muškarci, ali o ravnopravnoj zastupljenosti žena na čelnim pozicijama još je nemoguće govoriti.

“Počinjemo uviđati vezu između polno raznovrsnih upravnih odbora i poboljšanih finansijskih rezultata korporacija, a ako poslovni učinak nije dovoljan imperativ da nastavimo u tom pravcu, također imamo argumente o potrebi za kvalitetnijim ljudskim kapitalom”, ukazuje Rhian-Mari Thomas, direktorica prodaje u Barclaycardu.

Trenutno, žene čine gotovo četvrtinu članova menadžmenta britanskih vodećih kompanija, okupljenih pod nazivom FTSE 100, a prije samo četiri godine taj postotak je bio – 12,5 posto.

Prema tim parametrima, Norveška i Finska su neprikosnovene u Evropi.

Japan pri dnu

U Sjedinjenim Američkim Državama žene čine petinu u upravnim odborima 500 vodećih kompanija, dok je u Australiji njihov procenat nešto veći, a Japan je, sa tri posto, pri dnu svjetske ljestvice.

Pojedine evropske zemlje postavile su obavezujuće procentne ciljeve ili takozvane “gender” kvote za svoje najveće kompanije.

Norveška je bila među inicijatorima ovog trenda, pa su rezultati već vidljivi.

Njemačka je nedavno postavila kvotu na 30 posto, a britanska Vlada očekuje da će do kraja godine dostići zacrtanih 25 posto.

“Imamo ravnopravno obrazovanu radnu snagu kada počinju raditi za kompanije, no to se kasnije ne odražava u sastavu menadžmenta. To je problem jer sugeriše da procesi koji ljude vode na vrh nisu u potpunosti pošteni”, navodi Elena Doldor sa Univerziteta u Cranfieldu.

U britanskom bankarskom divu Barclaysu 22 posto menadžerskih pozicija drže žene, a cilj je dostići 26 posto do 2018. godine.

“Diplomantica ima sedam puta manje šanse nego njene muške kolege da dospije do rukovodeće pozicije i to u trenutku kada su većina svršenih studenata žene”, ukazuje Rhian-Mari Thomas iz Barclaycarda.

No, činjenica je da su, prinudno ili dobrovoljno, zacrtani ciljevi sve viši, a da sve više kompanija postaju javno odgovorne za poštivanje ravnopravnosti na radnom mjestu.

Posted by on 2015-04-01. Filed under Svijet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login