Svjetska banka: Velika nezaposlenost u BiH

nezaposlenostZemlje zapadnog Balkana rastu brže nego u 2015, s projekcijom regionalnog rasta od 2,8 procenata u 2016. i 3,2 procenta u 2017, prema najnovnijem Redovnom ekonomskom izvještaju Svjetske banke za zemlje zapadnog Balkana (WB RER).

Ubrzani rast u Albaniji i Srbiji je kompenzirao usporeniji rast u Crnoj Gori i bivšoj jugoslovenskoj Republici (BRJ) Makedoniji. Kosovo ostaje najbrže rastuća ekonomija, i pored usporenog rasta u 2016.

Više radnih mjesta i niže cijene pomažu smanjenju siromaštva u regiji, pri čemu su u 2016. prosječne stope siromaštva smanjene za skoro dva procenta u Albaniji, BJR Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji slijedeći ostala poboljšanja koja su pomogla da približno 240.000 ljudi izađe iz siromaštva u toku protekle tri godine.

“Oporavak rasta na zapadnom Balkanu se u 2016. ubrzao, uz ohrabrujući pad nezaposlenosti i siromaštva”, rekla je Ellen Goldstein, direktorica Svjetske banke za zemlje zapadnog Balkana.

“Rast i zaposlenost su povećani, a naročito u zemljama koje su ostvarile značajan napredak na smanjenju fiskalnog deficita, rješavanju nasljeđa velikih i neefikasnih institucija i unapređenju okruženja za domaće i strane ivesticije”, dodala je.

Prema izvještaju, održavanje rasta na zapadnom Balkanu i rješavanje tekućih izazova vezanih za nezaposlenost će zahtijevati da zemlje ostanu na reformskom putu. Za svih šest zemalja potrebno je nastaviti sa fiskalnom konsolidacijom i strukturalnim reformama.

Iako je tržište rada suočeno sa izazovima, ekonomski rast je počeo da doprinosi kreiranju novih radnih mjesta na zapadnom Balkanu.

U BiH nezaposlenost ostaje velika, uz tek skromna poboljšanja na tržištu rada.

Deficit tekućeg računa se povećava, s tim da u BiH nije došlo do značajnijih promjena deficita tekućeg računa.

Posted by on 2017-04-10. Filed under Ekonomija. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

You must be logged in to post a comment Login