Home » Posts tagged with » Američki univerzitet

Mogućnost studiranja putem interneta

Na zahtjev mnogobrojnih interesenata za studiranjem na Američkom univerzitetu u BiH (AUBiH) koji nisu u mogućnosti pohađati redovnu nastavu, odlukom Senata AUBiH-a od iduće akademske 2011./2012. godine AUBiH će organizirati učenje na daljinu (distance learning). Učenje na daljinu bit će organizirano za neke od smjerova dodiplomskih i magistarskih studija. Studentima koji se odluče za pohađanje […]