Home » Posts tagged with » Bjelava

Centar za životnu sredinu podnio tužbu protiv rješenja kojim se daje saglasnost na Prijedlog aneksa ugovora za MHE “Bjelava”

Centar za životnu sredinu podnio je tužbu u upravnom sporu protiv rješenja Komisije za koncesije Republike Srpske, kojim ovo tijelo daje prethodnu saglasnost na Prijedlog Aneksa I Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje malih hidroelektrana (MHE) na slivu rijeke Bjelava, opština Foča. Naime, Ministarstvu energetike i rudarstva se u augustu mjesecu investitor ”Srbinjeputevi” d.o.o. […]

Investitor u MHE “Bjelava” osumnjičen za falsifikovanje traži izmjene ugovora o koncesiji

Centar za životnu sredinu posjeduje informacije da je P.P., odgovorno lice privrednog društva “Srbinjeputevi” d.o.o. iz Foče, protiv kojeg je MUP RS Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje podnio Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu “falsifikovanja” i “navođenja na ovjeru neistinitog sadržaja”, kod Ministarstva energetike i rudarstva RS podnio zahtjev sa prijedlogom izmjene ugovora o koncesiji za izgradnju […]

Read More

Izgradnja MHE na Bjelavi i Maloj Bjelavi: “Svaka država ima mafiju, ali ovdje mafija ima državu”

Ukoliko imate političku podršku u Bosni i Hercegovini moguće je uzurpirati privatne posjede, krčiti privatnu i državnu šumu, preusmjeravati korita rijeka te ugroziti napajanje pitkom vodom lokalnog stanovništva. Upravo smo to vidjeli na primjeru izgradnje malih hidroelektrana na rijekama Bjelava i Mala Bjelava investitora “Srbinjeputevi” Foča. Piše: Predrag Blagovčanin, CZZS Podsjećamo, fočanska firma “Srbinjeputevi” u […]

Read More