Home » Posts tagged with » Černobil

18.04. – Dogodilo se na današnji dan – Umro je Albert Einstein, jedan od najvećih fizičara u historiji. Uvodi revoluciju u modernu fiziku. Posebno je poznat po svojim teorijama relativnosti, te 1921. godine dobija i Nobelovu nagradu za fiziku

1480. – Rođena Lucrezia Borgia, mecena umjetnika i naučnika u vrijeme italijanske renesanse, vanbračna kćerka pape Aleksandra VI.Počeo Američki rat za nezavisnost. 1775. – Počeo Američki rat za nezavisnost. 1783. – Američka revolucija, osmogodišnji rat trinaest američkih kolonija za nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva službeno je završio dogovorom o prestanku oružanih sukoba, a formalni kraj doživio […]