Home » Posts tagged with » Dr Vlatko Doleček

Doleček: Jedino rješenje za BiH je članstvo u EU

Dr Vlatko Doleček , kao profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, učestvovao je u obrazovanju 40  generacija,  što je preko 16. 500 studenata. Autor je i koautor 17 knjiga, te oko tri stotine naučnih i stručnih radova. U periodu između 1992. i 1995. je, kao predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“, bio društveno angažovan na […]