Home » Posts tagged with » Europol

Evropska policija teško stiže do BiH

Eneid Hasanović je šef Odsjeka za saradnju sa Europolom (Evropska agencija za policijska pitanja) i Interpolom (Međunarodna kriminalistička policijska organizacija) u Federalnoj upravi policije (FUP), no on, niti bilo ko drugi u toj policijskoj agenciji, nemaju pristup bazi podataka Europola. FUP je jedna od čak 17 sigurnosnih agencija u Bosni i Hercgovini (BiH). Kontakt tačka […]