Home » Posts tagged with » Goršić Polje

Tajne nekropole stećaka Goršić Polje

Ministarstvo civilnih poslova BiH u saradnji sa UNESCO-om organizuje u 18 opština Bosne i Hercegovine izložbu kojom ukazuje na značaj i ljepotu stećaka, pod nazivom “Stećci – svjetska baština”. Posjetioci imaju priliku pogledati fotografije nekropola sa UNESCO-ve Liste Svjetske baštine i saznati osnovne podatke o njima. Jedna od nekropola stećaka nalazi se i u blizini […]