Home » Posts tagged with » Helsinški komitet

Mjesta zločina moraju biti dostupna

Helsinški komitet za ljudska prava u BiH osuđuje pokušaj vlasti Republike Srpske da porodicama žrtava genocida zabrane pristup mjestima na kojima je zločin genocida izvršen. U saopćenju Helsinškog komiteta se navodi da mjesta na kojima su počinjeni zločini tokom proteklog rata ne mogu biti tretirana kao isključivo „privatni posjedi“ jer se žrtvama mora omogućiti obilazak […]