Home » Posts tagged with » Ibro Berilo

Krčma šume na vratima olimpijskog centra

Općina Trnovo je omogućila bespravnu sječu šume na 3,5 hektara kako bi izgradila sportske terene, apartmane i hotel. Većinu je Općina prodala i poklonila privatnim firmama, a za dio posječenih stabala nije moguće utvrditi gdje je završio. Stotine stabala jele i bukve bespravno je posječeno kako bi se očistio prostor za izgradnju poslovno-sportskog centra na […]