Home » Posts tagged with » inspekcija

U 167 inspekcijskih nadzora zatečeno 76 neprijavljenih radnika

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH u cilju sprečavanja sive ekonomije i rada nacrno na cijelom području FBiH izvršili su djelimični nadzor poslovanja 167 subjekata te otkrili 76 neprijavljenih radnika i 19 objekata koji su obavljali djelatnost bez odobrenja za rad. Zbog utvrđenih nepravilnosti, zapošljavanja neprijavljenih radnika, rada bez odobrenja nadležnih organa i neevidentiranja prometa Porezna […]

Od 2. decembra se nastavlja pojačani inspekcijski nadzor u FBiH

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u čijoj organizaciji učestvuju kantonalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalni inspekcijski organi nadležni za vršenje inspekcijskog nadzora, od 20. oktobra vrši pojačane inspekcijske nadzore iz oblasti suzbijanja rada “nacrno” i kontrole fiskalnih sistema u Federaciji BiH. Vršeni su nadzori u pogledu suzbijanja rada “nacrno” u oblasti trgovine, građevinarstva, ugostiteljstva, […]

Read More