Home » Posts tagged with » izdavaštvo

Oblast izdavaštva u BiH u nezavidnoj situaciji

Može se reći da je u BiH prošla godina prosječna kada je riječ o izdavaštvu. U ovoj oblasti nisu razvijene osnovne pretpostavke – ekonomska politika, podrška izdavačkoj industriji kao dijelu ekonomije društva, zaštita izdavaštva odgovarajućom stopom PDV-a, te otkup knjiga od odgovarajućih fondacija – istaknuo je u razgovoru za Agenciju FENA predsjednik Udruženja izdavača i […]