Home » Posts tagged with » Kasarna Jajce

Nužna zaštita nacionalnih spomenika

Ministar prostornog uređenja Federacije BiH Josip Martić smatra da su najugroženiji nacionalni spomenici u Federaciji Zgrada Crvenog križa u Sarajevu, Graditeljska cjelina Jajce, Kasarna u Sarajevu, Stara vojna bolnica (Hastahanu) u Sarajevu, Stari grad Kamengrad u Sanskom Mostu, Arheološko područje i ostatci stare tvrđave Prozor u Prozoru, Povijesno gradsko područje Jajce, Starog željezničkog kolodvora Ilidža […]

Sarajevo: Kasarna Jajce propada, a s njom i moguće investicije

  Bivša kasarna “Jajce” godinama je smatrana jednim od simbola Sarajeva. Sagrađena je u vrijeme Austro-Ugarske monarhije, a danas ničemu ne služi. Prije pet godina ova građevina proglašena je nacionalnim spomenikom. Kasarna danas privlači poglede turista, jer se izdaleka čini da je ova građevina očuvala stari sjaj, no izbliza je potpuno drugačiji prizor. Jedan dio […]

Read More