Home » Posts tagged with » migratni

Diskriminacija osoba afričkog porijekla ‘svakodnevna’ u EU

Osobe afričkog porijekla su suočene sa “svakodnevnom” diskriminacijom širom Evropske unije, navodi se u izvještaju Agencije EU-a za temeljna prava. Ove osobe žive u lošijim stanovima i teže dobijaju posao, a na ulici ih se vrijeđa na rasnoj osnovi i policija ih češće zaustavlja, navodi se u izvještaju. Posebno su na poslu i na tržištu […]