Home » Posts tagged with » Natura 2000

“Natura 2000″ područja u BiH

Zahvaljujući aktivnoj saradnji sa svim sudionicima projekta “Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima u BiH”, uspješno je održan prvi dio radionica za sva tri pilot “Natura 2000″ područja u BiH – u Šamcu (bara Tišina), Trebinju (Orjen-Bijela gora) i Fojnici (Vranica). Učešće na radionicama uzelo je gotovo 200 sudionika, a počeo […]

Orjen-Bijela gora – potencijalno Natura 2000 područje BiH

U Trebinju je uz aktivno učešće preko 40 sudionika održana prva radionica u procesu  pripreme prijedloga plana upravljanja za područje prirode Orjen-Bijela gora. Područje je jedno od tri pilot područja, odabrana od strane domaćih i internacionalnih stručnjaka projekta „Podrška za provođenje Direktive o pticama i Direktive o staništima u BiH“. Preko rada u grupama identificirali […]

Read More