Home » Posts tagged with » notari

Smanjenje troškova notarskih usluga

Višemjesečni pregovori vođeni između Federalnog ministarstva pravde i Notarske komore Federacije BiH rezultirali su time da je na snagu stupila nova Tarifa o nagradama i naknadama notara. Nakon što se Federalnom ministarstvu pravde obratio veći broj građana s pritužbama na enormno velike iznose koje na ime notarskih usluga moraju platiti notarima, pristupilo se izmjeni Tarife […]