Home » Posts tagged with » NP Una

Martinbrodski slapovi u decembru

Martinbrodski slapovi decembar su dočekali u minusu, a zahvaljujući rekonstruiranim prilaznim mostovima i vidikovcu na slapovima u Martin Brodu, omogućen je siguran prihvat posjetilaca i potpuniji doživljaj cjelokupnog ambijenta. Ovu veličanstvenu lokaciju posjećuju turisti iz cijelog svijeta, posebno u ljetnim mjesecima, uživajući u neponovljivoj i vjekovima nedirnutoj prirodnoj ljepoti. Martin Brod, naselje iz srednjovjekovnog doba […]

Saradnja NP Una i NP Plitvička jezera

U projekte prekogranične saradnje u BiH i Hrvatskoj tokom naredne dvije godine biće uloženo tri i po miliona eura. Riječ je o projektima kojim se stvara zajednički ekonomsko-turistički prostor, odnosno evropska ekonomsko-ekološka regija koju će činiti Nacionalni parkovi Plitvice i Una i pet opština s obje strane granice. Potpisivanjem protokola na Plitvičkim jezerima počela je […]

Read More