Home » Posts tagged with » NVO

Državna služba u raljama politike

Od gotovo 20.000 rukovodećih funkcija u javnoj upravi na svim nivoima u BiH, njih 90 posto obnašaju politički nominovani i imenovani kadrovi. Ova praksa suprotna je zakonu, jer ove pozicije u pravilu nisu političke, već spadaju u domen javnih konkursa. Međutim, javni konkursi postali su farsa, navode u NVO Centri civilnih inicijativa, koji su pokrenuli […]

Baza podataka o nevladinim organizacijama u BiH do kraja godine

Saradnja između vladinog i nevladinog sektora u BiH postoji. Međutim, jasno je da treba raditi na unapređenju izgradnje mehanizama te saradnje u oblasti zdravstva, ali generalno i u drugim oblastima, istaknuto je to na radionici koju je na Vlašiću organizovalo Partnerstvo za zdravlje u saradnji s drugim nevladinim organizacijama iz BiH i Crne Gore te […]

Read More

Sto miliona za nevladin sektor, uglavnom bez tendera

Institucije vlasti su prošle godine dodijelile oko stotinu miliona maraka nevladinim organizacijama, pri čemu je više od polovine podijeljeno bez tendera, odnosno javnog poziva. Ovi su podaci objavljeni u  publikaciji nevladinih organizacija – Fondacije za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU) i Centra za promociju civilnog društva (CPCD). Podatke su dobili iz 303 institucije […]

Read More

NVO: Prijedlog za slučaj “Sejdić-Finci” cementira etničku podjelu BiH

Više od 20 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine usprotivilo se dogovoru političkih stranaka o provođenju presude u slučaju Sejdić-Finci protiv BiH. Civilno društvo smatra da bi se primjenom sporazuma koji su postigle SDP, SBB i dva HDZ-a održala postojeća diskriminacija ostalih, te da bi došlo i do diskriminacije pojedinih konstitutivnih naroda na područjima gdje […]

Read More

Nevladine organizacije iznevjerile bosanske žrtve rata

Adila Tiro ima 92 godine i živi potpuno sama u malom selu u blizini Rogatice, u istočnoj Bosni. Bez ikakvih primanja, ona svakog mjeseca jedva uspijeva sastaviti kraj s krajem. Ona je jedna od mnogih žrtava rata. Brojne nevladine organizacije osnovane su kako bi pomagale ljudima kao što je Adila, a pomažu li? Gdje završava […]

Read More

Nevladine organizacije u vladinoj službi

Od nekoliko hiljada nevladinih organizacija registrovanih u BiH tek mali broj aktivno i radi. Veći dio ovih organizacija daleko su od prefiksa nevladinih jer se finansiraju novcem iz budžeta, a nerijetko su im i osnivači i nalogodavci političke partije ili pojedine vladine institucije. Za one koji se bore protiv korupcije, kritikuju vlast i rad vlada […]

Read More